รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมเรื่อง

ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM

พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่  20-22 มกราคม  2564  

ณ ห้องประชุม  อาคาร วสท.

ดำเนินการจัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

วัตถุประสงค์

ARCHICAD ซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบทำแบบอาคารโดยเป็นเทคโนโลยี BIM

สามารถถอดปริมาณ BOQ ต่างจากการเขียนแบบ CAD ทั่ว ๆ ไป ได้รับความนิยมจากสถาปนิกทั่วโลก บริษัทออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม ARCHICAD ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น โดยผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยหลังการเรียน ผู้เรียนจะสามารถทำแบบและจัดแบบเพื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบสถาปัตย์ แบบไฟฟ้า แบบคาน

วิทยากรโดย

นายกรีฑา  บัวระดก

อัตราค่าลงทะเบียน ชำระก่อนวันที่ 13 ม.ค. 64 ชำระหลังวันที่ 13 ม.ค. 64
r สมาชิก วสท. 7,500 /ท่าน 8,000 /ท่าน
r พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ 8,000 /ท่าน 8,500 /ท่าน
r บุคคลทั่วไป 9,000 /ท่าน 9,500 /ท่าน

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็ค สั่งจ่าย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย               เลขที่ 045-2-03026-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์                         เลขที่ 147-4-32388-6
  • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์                เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662 , โทร 0-21844600-9 หรือ

e-mail : [email protected]

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
20/01/2564

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.        –   ทำความเข้า ใจเกี่ยวกับ ระบบ BIM (Building Information Modeling)

–   ทำความรู้จัก Interface ของโปรแกรมและการใช้งานด้วยคำสั่งเบื้องต้น

–   การตั้งค่าระดับชั้นงาน การสร้างสแปนเสาอัตโนมัติในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

–   การตั้งค่าผนังและการตีผนังแบบต่าง ๆ การสร้างพื้นภายใน-ภายนอก ตามระยะที่ต้องการ

–   การใส่ประตูและหน้าต่าง จากกึ่งกลางผนัง และตามระยะจากแบบ

–   การใช้ไกด์ไลน์เพื่อกำหนดระยะ การทำงานในระดับชั้นอื่น ๆ และการ Copy งานไประดับชั้น 2

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.        –   การใส่บันได การปรับแก้ไขและการเจาะช่องพื้น การทำห้องใต้บันได การทำบัวรอบหน้าต่าง

–   การ Copy งานขึ้นระดับขั้น 3 และการปรับแก้

–         การใส่ราวกันตก การสร้างพื้นดิน และงานคอนทัวร์ การทำหลังคาเพิงหมาแหงน (ตามแนบ)

21/01/2564

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.        –   การนำเหล็กรูปพรรณ จากค่ามาตรฐานมาใช้งาน

–   การสรุปปริมาณงานสถาปัตย์เบื้องต้น การเรนเดอร์ เพื่อสร้างภาพนำเสนอ การ Copy Multiply

–   การทำรูปตัดการทำระแนงโดยใช้ผนังแบบโปรไฟล์ และการปรับแก้

–   การใส่ Object รถให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการ

–   การใส่ประตูรั้ว การทำทางลาด โดยใช้ Morph Tool

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.        –  การใส่เส้นบอกระยะ และการปรับแก้  การ Copy เส้นบอกระยะ

–   การทำกล่องบอกรายละเอียดโดยใช้ Line Tool การปรับขนาดโดยการ Resize

–   การใช้คำสั่ง  Text Tool เพื่อสเปคแบบ การบอกระดับ ความสูงในชั้นงาน

–   การใช้คำสั่ง  Label Tool เพื่อบอก ID พื้น การสร้าง Title Block และการใช้ Auto text

–         การทำแบบขยาย 3 มิติ การสรุปปริมาณงาน การเรนเดอร์เพื่อทา  ภาพนา  เสนอแบบต่าง ๆ

22/01/2564

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 13.00 น.        –   การทำงานด้วยเทมเพลส โดยศึกษาจากเทมเพลสที่เรียนใน 2 วันแรก

–   การสร้างบานประตูและการสร้างประตูใหม่ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยม

–   การ Save Favorite เพื่อเก็บเป็นมาตรฐาน

–   การสร้าง Building Materials เพื่อกำหนดค่าความสำคัญของวัสดุ

–   การสร้าง Composites เพื่อสร้างผนังหลายวัสดุ

–   สรุปปริมาณเนื้อวัสดุและ Building Materials

–   การสร้างผนังแบบ Profile การสร้างสีและลายกระเบื้องใหม่โดยใช้คำสั่ง  Surfaces

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.          –   การสร้าง Layer และกลุ่มเลเยอร์ การทำผังคาน การบอก ID คาน

–   การใส่สัญลักษณ์พื้นงานโครงสร้าง

–   การโคลนนิ่งแปลนงาน การทำผังไฟฟ้า การใส่หลอดไฟ และสัญลักษณ์ การปรับหน่วยไดเมนชั่น

–   การปรับ Model View ให้แสดงผลตามที่เราต้องการ

–   การใช้ Graphic Override เพื่อกำหนดการแสดงผล Fill ในผังงาน

–   การตั้งค่าน้ำหนักเส้น และการปริ้นงาน การปริ้นงานเป็น PDF แบบเล่ม

–   ถาม-ตอบ และการติดต่อสอบถามกรณีติดปัญหาการใช้งาน

คณะวิทยากร

วันที่จัด

20/01/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 ม.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราช/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

ARCHICAD-BIM-2022012564.pdf