รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการอ่านตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง
และปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 3

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00-16.00 น.

(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/efLPtYGXuRXCKony8

หลักการและเหตุผล:
หลักการทำงานของรถปั้นจั่น
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Truck Crane
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Rough Terrain Crane
การอ่านค่าตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก Truck Mounted Crane

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับรถปั้นจั่น และการอ่านค่าตารางพิกัดยก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
20 พฤษภาคม 2566

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

08.30 – 09.00 น. เข้าระบบ ZOOM
09:00 – 16.00 น.
– หลักการทำงานของรถปั้นจั่น
– การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Truck Crane
– การอ่านค่าตารางพิกัดยกของรถปั้นจั่นแบบล้อยาง ชนิด Rough Terrain Crane
– การอ่านค่าตารางพิกัดยกของปั้นจั่นชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก Truck Mounted Crane
16.00 น.
– ทำแบบทดสอบหลังอบรม
– ถาม-ตอบ

หมายเหตุ :
10.30 – 10.45 น. พักเบรก
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30 – 14.45 น. พักเบรก

คณะวิทยากร

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

– ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
– ที่ปรึกษาอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
– อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหาร ด้านความปลอดภัยฯ ในการทำงาน
เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ตามคำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

วันที่จัด

20/05/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
วิทยากรปั้นจั่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-ล้อยางรถบรรทุก-รุ่นที่-3-ออนไลน์.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร