รหัสอบรม:

**ขอเลื่อน**

การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 2

วันที่ 9-10 มีนาคม  2561  ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล

จากเหตุการณ์ทาวเวอร์เครนถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายนับว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงในรอบหลายๆ ปีเลยก็ว่าได้ หรือแม้แต่อุบัติเหตุในกรณีศึกษาอื่นๆ ที่ไม่เป็นข่าว แต่ก็มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายก็พบได้บ่อยในงานก่อสร้าง

ในหลักสูตรนี้จะเน้นย้ำเรื่องการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูงและการรื้อถอนอย่างไรให้ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่คู่มือผู้ผลิตได้ให้ไว้ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ให้มาก เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้สูญเสียหรือลดน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมา

วัตถุประสงค์

• ให้เข้าใจถึงวิธีการติดตั้งทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มิอผู้ผลิต
• ให้เข้าใจถึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆของทาวเวอร์เครน
• ให้เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการเพิ่ม-ลดความสูงทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต
• ให้เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการรื้อถอนทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต
• ให้เข้าใจในการประสานงาน การวางแผนงานระหว่างหน่วยงานก่อสร้างกับช่างติดตั้งทาวเวอร์เครน
• บทลงโทษตามกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ข้อกฏหมายได้บัญญัติไว้ในเรื่องการทำงานเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 9 มีนาคม 2561

08:30 – 09:00 น.      ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น.
ชนิดของทาวเวอร์เครน
ชนิดของทาวเวอร์เครนต่าง ๆ ที่นิยมใช้งาน
ข้อดีและข้อเสียของทาวเวอร์เครนแต่ละชนิด

10:45 – 12:00 น.
ลักษณะการติดตั้งของทาวเวอร์เครน
รูปแบบการติดตั้งแบบต่าง ๆ
ข้อดีและข้อเสียของแต่ละรูปแบบการติดตั้ง

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น.
ส่วนประกอบของทาวเวอร์เครน
รายละเอียดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของทาวเวอร์เครน
การอ่านข้อมูลจากผู้ผลิต
ข้อมูลจากผู้ผลิต การพิจารณาและการนำไปใช้งาน

14:45 – 16:00 น.
การอ่านตารางพิกัดยกวัสดุ (Load Chart)
ตารางพิกัดยกวัสดุของทาวเวอร์เครนชนิดแขนราบ (Hammerhead Jib)
ตารางพิกัดยกวัสดุแบบแขนชนิดกระดก (Luffing Jib)
16:00 – 16:30 น.  สรุป ถาม – ตอบ

วันที่ 10 มีนาคม 2561

08:30 – 09:00 น.   ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทาวเวอร์เครน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน

10:45 – 12:00 น.
การติดตั้งและรื้อถอนทาวเวอร์เครน
ขั้นตอนและลำดับการติดตั้ง รื้อถอน
ข้อควรระวังขณะกำลังติดตั้ง รื้อถอน
อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ลิมิตสวิตช์ โอเวอร์โหลด สัญญาณเตือน
12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 น.
การเพิ่มความสูง (Jacking) การลดความสูง และการยึดโยงเข้ากับตัวอาคาร (Bracing)
การอ่านคู่มือแสดงความสามารถในการยืนของทาวเวอร์เครน (Free Standing)
การอ่านคู่มือแสดงระยะยึดโครงสร้างทาวเวอร์เครนก่อนเพิ่มความสูง
14:45 – 16:00 น.
การประสานงาน การวางแผนงานระหว่างหน่วยงานก่อสร้างกับช่างติดตั้งทาวเวอร์เครน
กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน
16:00 – 16:30 น.  สรุป ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 2
นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านทาวเวอร์เครน (Tower Crane) และลิฟต์ก่อสร้าง (Construction Hoist)
อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น
อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่จัด

09/03/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

อนุยกหิ้ว-ติดตั้งรื้อถอนทาวเวอเครน2-9-10มีค.pdf