รหัสอบรม:

การใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. (ลงทะเบียน08.30 น.)
ณ ห้องสถาบัน BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.
ดำเนินการจัดโดย สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันนี้ การทำงานด้านการออกแบบอาคาร ต่างมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้าน BIM เข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมถึงเทคโนโลยีด้านต่างๆได้ก้าวไกลไปอย่างรวดเร็วมากทั้งด้าน software และ hardware ในงานก่อสร้างก็เช่นกัน การถอดแบบและประมาณราคาจึงเป็นงานอีกแขนงที่ต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี
การอบรมการถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM จึงเป็นหลักสูตรสำหรับวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประกอบอาคาร และผู้สนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อช่วยให้วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง ลดระยะเวลา ลดความผิดพลาด ลดต้นทุนและช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้ระบบ BIM MODEL ในการทำงาน

สมัครเข้าอบรมคลิ๊กที่นี้ >> https://forms.gle/zqCUqKRnBHPJkZgf8

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
หัวข้อการอบรม

1) เรียนรู้วิธีการตั้งค่าโปรแกรมก่อนเริ่มใช้งาน
2) เรียนรู้การใช้เครื่องมือคำสั่งพื้นฐานในการเขียนโมเดล
3) เรียนรู้การตั้งค่าEntity Info
4) เรียนรู้การตั้งค่า Materials
5) เรียนรู้การใช้งาน Group / Components
6) เรียนรู้การตั้งค่า Styles
7) เรียนรู้การจัดการ Tags
8) เรียนรู้การตั้งค่า shadows
9) เรียนรู้การตั้งค่า Scenes
10) เรียนรู้การตั้งค่า Fog
11) เรียนรู้การตั้งค่า Soften Edges
12) เรียนรู้การใช้คำสั่ง Match Photo
13) เรียนรู้การจัดการ Outliner
14) เรียนรู้การใช้คำสั่ง Section
15) เรียนรู้การใช้คำสั่ง Sanbox
16) เรียนรู้การสร้าง Template ไว้ใช้งาน
17) เรียนรู้การ Import / Export ไฟล์
18) เรียนรู้การ import model จาก 3D Werehouse
19) Work Shop เขียนโมเดล3มิติบ้าน 2 ชั้น

 

กำหนดการ (19-20 เมษายน 2566)

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. เริ่มการอบรม
10.30-10.45 น. พักเบรก 15 นาที
10.45-12.00 น. เริ่มการบรรยายต่อ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. เริ่มการบรรยายต่อ
14.30-14.45 น. พักเบรก 15 นาที
14.45-16.30 น. เริ่มการบรรยายต่อ
16.30-17.00 น. ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

นายโสภณ มุสิกะสังข์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสท์ไนน์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท C5 SYNERGY จำกัด

วันที่จัด

19/04/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้เขียนแบบ และผุ้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 19 เม.ย. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ชฎาพร พงษ์อิ่ม
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail : CHADAPORN.EIT@GMAIL.COM

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Sketchup-ขั้นพื้นฐาน.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร