รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

เทคนิคการตรวจสอบ และบำรุงรักษารถเจาะเสาเข็มกลม รุ่นที่ 1

 (Inspection and Maintenance of Rotary Drilling Rig)

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ บริษัท ไทซิม แมซีนเนอรี่ จำกัด จ
.พระนครศรีอยุธยา

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/AqVHwm3fZXyQb68g6

เลื่อนอบรมยังไม่มีกำหนด

หลักการและเหตุผล   

        ปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ มีการนำเครื่องจักรกลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น รถเจาะเสาเข็มกลม (Rotary Drilling Rig) เป็นอีกเครื่องจักรที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่มีบทบาทให้การทำเสาเข็มฐานรากให้กับสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก และก็ขนาดใหญ่

          การใช้งานรถเจาะเสาเข็มกลม จำเป็นที่ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย การบำรุงรักษา การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับต่างๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรู้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบเครื่องจักรได้ตามคู่มือ และมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

วัตถุประสงค์

– ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– มีความเข้าใจส่วนประกอบ และอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถเจาะเสาเข็มกลม
– ให้ทราบถึงอุปกรณ์ในการขุดเจาะประเภทต่าง ๆ และการเลือกใช้อุปกรณ์การขุดเจาะให้เหมาะสมกับหน้างาน
– ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถเจาะเสาเข็มกลม
– ให้ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องจักรในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง
– สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เบื้องต้น ของรถเจาะเสาเข็มกลมได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
18 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   กรณีศึกษา และการเกิดอุบัติเหตุ
   ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของรถเจาะเสาเข็มกลม
   ชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการขุดเจาะ และการเลือกใช้อุปกรณ์ขุดเจาะให้เหมาะสมกับงาน
   หลักการทำงานเบื้องต้น
   ความหมายของสัญญาณเตือนต่างๆ บนแผงหน้าปัด
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
   การตรวจเครื่องจักรก่อน และหลังการใช้งาน
   ขั้นตอนการรื้อ-ประกอบรถเจาะเสาเข็มกลม และการขนย้าย
   วิธีการใช้งาน และความปลอดภัยในการขับรถเจาะเสาเข็มกลม
   การบำรุงรักษาประจำวัน
   การบำรุงรักษาตามชั่วโมงการทำงาน
   ถาม – ตอบ
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.
19 สิงหาคม 2566
ณ บริษัท ไทซิม แมซีนเนอรี่ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 12:00 น.
   แนะนำชิ้นส่วน และหลักการทำงานเบื้องต้นของรถเจาะเสาเข็มกลม
   แนะนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการขุดเจาะ และอุปกรณ์ส่วนควบในงานเจาะเสาเข็ม
   สาธิตการตรวจสอบเครื่องจักรก่อน และหลังการใช้งาน ภาคปฏิบัติ
12:00 – 13:00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
   สาธิตการทำงานทำงานเบื้องต้นของรถเจาะเสาเข็มกลม
   สาธิตการรื้อ-ประกอบก้านเจาะ (Kelly bar) และถังขุดเจาะ
   สาธิตการยืด-หดล้อตีนตะขาบ
   สรุปการฝึกอบรม ภาคปฏิบัติ
16:00 น.ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-14.45 น.

คณะวิทยากร

ว่าที่ ร.ต.อนุรักษ์ ดีขำ

อนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นทีพี เซฟตี้ แอนด์ แมชชีน เซอร์วิส จำกัด

วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ์

กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง

วิศกรตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้งานก่อสร้าง

วันที่จัด

18/08/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ บริษัท ไทซิม แมชีนเนอรี่ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วิศวกรตรวจสอบ 
- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม          
- โฟร์แมน หัวหน้างาน         
- วิทยากรด้านความปลอดภัยเครื่องจักรกล 
- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)             
- ผู้ที่สนใจทั่วไป           
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง  

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อ คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร