รหัสอบรม:

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

17/11/2017

สถานที่จัด

Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร