รหัสอบรม:

ทาง วสท. ขออนุญาตเลื่อนหลักสูตรนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

หลักการและเหตุผล

พื้นฐานทฤษฎีโครงสร้างมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยวิศวกรจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์โครงสร้างทั้งแบบ Structure Determinate และ Structure Indeterminate การเขียน  Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram เพื่อให้วิศวกร ช่างเทคนิค และผู้ที่ต้องทบทวนความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป รวมถึงเป็นพื้นฐานสำหรับการสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญ

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
  2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
  3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

 

วิทยากร  ดร.ธเนศ  วีระศิริ

               นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันที่ 1

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.    การจำแนกโครงสร้างชนิด Determinate และ Indeterminate

10.45 – 12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 16.00 น.    – การหา Support Reaction ของโครงสร้าง เช่น คาน โครงข้อหมุน    โครงข้อแข็ง

– การเขียน Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram

วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.    – Structure Indeterminate

– วิธีวิเคราะห์ด้วย Three Moment Equation

– วิธีวิเคราะห์ด้วย Slope Deflection

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.    วิธีวิเคราะห์ด้วย Moment Distribution

Coffee Break  เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524 (คุณชฎาพร) โทรสาร. 02-184-4662

e-mail: [email protected] หรือ [email protected]

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.    การจำแนกโครงสร้างชนิด Determinate และ Indeterminate

10.45 – 12.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00 – 16.00 น.    – การหา Support Reaction ของโครงสร้าง เช่น คาน โครงข้อหมุน    โครงข้อแข็ง

– การเขียน Shear Force Diagram และ Bending Moment Diagram

วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.    – Structure Indeterminate

– วิธีวิเคราะห์ด้วย Three Moment Equation

– วิธีวิเคราะห์ด้วย Slope Deflection

12.00 – 13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.    วิธีวิเคราะห์ด้วย Moment Distribution

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

17/10/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร

นายช่าง (ปวช./ปวส.)
วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 ต.ค. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
fax.02-184-4662
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร