รหัสอบรม:

ลงทะเบียนอบรมได้ที่  https://forms.gle/h5hbz1J79QkxMvmc7

อบรมออนไลน์เรื่อง ประเภทและปัญหาของเสาเข็ม (ใช้โปรแกรม Zoom)

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

 

เปิดลงทะเบียน เวลา 08.30 น.
เริ่มบรรยาย เวลา 09.00-16.00 น.
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ค่าลงทะเบียน
***ชำระภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
สมาชิก ว.ส.ท. 1,200 บาท / คน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป 1,500 บาท / คน

วิทยากร อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

• โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกศรีวรา เลขที่บัญชี 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่บัญชี 147-4-32388-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีแควร์ เลขที่บัญชี 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแนบไฟล์สำเนาสลิปเงินโอนหรือ E-mail: [email protected] พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ

ติดต่อประสานงาน คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510 E-mail: [email protected]

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

17/07/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร