รหัสอบรม:

การแข่งขัน EIT Golf 2018

วันอังคาร  ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เวลา 10.30 – 18.00 น. ณ สนาม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟซิตี้ จังหวัดปทุมธานี

เพื่อสบทบทุนการจัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี วสท. (30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

และเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน และพัฒนาสมาคม

และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ให้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปอีกด้วย

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
15 พ.ค. 2561

กำหนดการแข่งขัน
10.30 น. ลงทะเบียน
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 น. เริ่มกิจกรรมตีกอล์ฟพร้อมกันทุกหลุม (Shot – Gun)
17.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขัน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และมอบของรางวัล

สมัครเข้าร่วมแข่งขันกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

คณะวิทยากร

วันที่จัด

15/05/2018

สถานที่จัด

ณ สนาม เดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟซิตี้ จังหวัดปทุมธานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 เม.ย. 61
ทีมทั่วไป บาท บาท
ทีม VIP บาท บาท
สนับสนุน 1 บาท บาท
สนับสนุน 2 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0 2184 6000 - 9 ต่อ 514
Email : [email protected]
แฟกซ์ : 0 2184 4662

รายละเอียดและใบสมัคร

Golf.pdf