รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูง และรื้อถอนทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

: ตั้ง+ดีดเครนอย่างไร ไม่ให้เครนถล่ม !
: ข้อควรระวังในการตั้งและดีดทาวเวอร์เครน !
: วิเคราะห์กรณีศึกษา อุบัติเหตุทาวเวอร์เครน จากไทยและต่างประเทศ !

หลักการและเหตุผล:
จากเหตุการณ์ทาวเวอร์เครนถล่มทำให้มีผู้เสียชีวิตมากมายนับว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงในรอบหลายๆ ปีเลยก็ว่าได้ หรือแม้แต่อุบัติเหตุในกรณีศึกษาอื่นๆ ที่ไม่เป็นข่าว แต่ก็มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินที่เสียหายก็พบได้บ่อยในงานก่อสร้าง
ในหลักสูตรนี้จะเน้นย้ำเรื่องการติดตั้ง เพิ่ม-ลดความสูงและการรื้อถอนอย่างไรให้ปลอดภัย ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่คู่มือผู้ผลิตได้ให้ไว้ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในส่วนนี้ให้มาก เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้สูญเสียหรือลดน้อยลงกว่าที่เคยเป็นมา

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• ให้เข้าใจถึงวิธีการติดตั้งทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มิอผู้ผลิต
• ให้เข้าใจถึงชิ้นส่วนประกอบต่างๆของทาวเวอร์เครน
• ให้เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการเพิ่ม-ลดความสูงทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต
• ให้เข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการรื้อถอนทาวเวอร์เครนที่ถูกต้องตามคู่มือผู้ผลิต
• ให้เข้าใจในการประสานงาน การวางแผนงานระหว่างหน่วยงานก่อสร้างกับช่างติดตั้งทาวเวอร์เครน
• บทลงโทษตามกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบัติตามที่ข้อกฏหมายได้บัญญัติไว้ในเรื่องการทำงานเกี่ยวกับทาวเวอร์เครน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 วิศวกรโครงการ
 วิศวกรผู้ตรวจสอบปั้นจั่น
 วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน  ผู้จัดการโครงการ
เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 ผู้ยึดเกาะวัสดุ
 ผู้บังคับปั้นจั่น
 ช่างติดตั้ง
 ช่างเทคนิค
 ผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 มีนาคม 2562

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
• ชนิดของทาวเวอร์เครน
o ชนิดของทาวเวอร์เครนต่าง ๆ ที่นิยมใช้งาน
o ข้อดีและข้อเสียของทาวเวอร์เครนแต่ละชนิด
10:45 – 12:00
• ลักษณะการติดตั้งของทาวเวอร์เครน
o รูปแบบการติดตั้งแบบต่าง ๆ
o ข้อดีและข้อเสียของแต่ละรูปแบบการติดตั้ง
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30
• ส่วนประกอบของทาวเวอร์เครน
o รายละเอียดชิ้นส่วนต่าง ๆ ของทาวเวอร์เครน
• การอ่านข้อมูลจากผู้ผลิต
o ข้อมูลจากผู้ผลิต การพิจารณาและการนำไปใช้งาน
14:45 – 16:00
• การอ่านตารางพิกัดยกวัสดุ (Load Chart)
o ตารางพิกัดยกวัสดุของทาวเวอร์เครนชนิดแขนราบ (Hammerhead Jib)
o ตารางพิกัดยกวัสดุแบบแขนชนิดกระดก (Luffing Jib)

วันที่ 16 มีนาคม 2562

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครน
o กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทาวเวอร์เครน
o กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน
10:45 – 12:00
• การติดตั้งและรื้อถอนทาวเวอร์เครน
o ขั้นตอนและลำดับการติดตั้ง รื้อถอน
o ข้อควรระวังขณะกำลังติดตั้ง รื้อถอน
o อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ลิมิตสวิตช์ โอเวอร์โหลด สัญญาณเตือน
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30
• การเพิ่มความสูง (Jacking) การลดความสูง และการยึดโยงเข้ากับตัวอาคาร (Bracing)
o การอ่านคู่มือแสดงความสามารถในการยืนของทาวเวอร์เครน (Free Standing)
o การอ่านคู่มือแสดงระยะยึดโครงสร้างทาวเวอร์เครนก่อนเพิ่มความสูง
14:45 – 16:00
• การประสานงาน การวางแผนงานระหว่างหน่วยงานก่อสร้างกับช่างติดตั้งทาวเวอร์เครน
• กรณีศึกษาและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางป้องกัน

คณะวิทยากร

นายหฤษฏ์ ศรีนุกูล

o กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด
o วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านทาวเวอร์เครน (Tower Crane) และลิฟต์ก่อสร้าง (Construction Hoist)
o อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

นายสายัณต์ ฉิมประดิษฐ

o กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
o วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และวิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น
o อนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่จัด

15/03/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

03-15-16-รื้อถอนเครน.pdf