รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์
วันที่ 15 กันยายน 2564
เวลา 09.00-16.00 น.
จัดโดย  คณะอนุกรรมการปรับอากาศ และระบายอากาศ
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันห้องดาต้าเซ็นเตอร์มีความสำคัญกับทุกองค์กร ดังนั้นเพื่อให้การลงทุน การใช้งาน การใช้พลังงาน การวางแผนรองรับเทคโนโลยีในอนาคต และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นจะต้องมีความรู้เพื่อใช้ในการทำงานอย่างถูกต้อง

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/WDxSiuu6WPVbhzbS9

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.               ลงทะเบียน

09.00 – 12:00 น.               -วัตถุประสงค์ ขอบเขต และนิยาม

-ระบบปรับอากาศแบบต่างๆ และเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน

-การจัดพิกัดระดับความเชื่อมั่น และการสำรองของงานทางกล

-การออกแบบการปรับสภาวะอากาศห้องดาต้าเซ็นเตอร์

 

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               -การจัดการด้านความร้อน

-การใช้งานและการอนุรักษ์พลังงาน

16:00 – 16:30 น.               สอบวัดผลการอบรม

คณะวิทยากร

วิทยากร  นายสมจินต์  ดิสวัสดิ์
ประธานอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ วสท.

นายประสิทธิ์  พัวภัทรกุล
อนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์  วสท.

วันที่จัด

15/09/2021

สถานที่จัด

วสท. (ออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02) 184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX: (02)184-4662
E-mail: [email protected] / www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์-1.pdf