รหัสอบรม:

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ขั้นตอนการก่อสร้าง
“เสา​ คาน​ พื้น​ และโครงหลังคา” รุ่นที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
ณ อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<< 

จัดโดย  คณะอนุกรรมการคลินิกช่าง
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ก่อนจองที่พักและการเดินทาง

หลักการและเหตุผล

ตามที่คลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  พบว่า  ผู้ที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเจ้าของอาคารที่มีปัญหาจากการก่อสร้างบ้าน ต่อเติมบ้านพักอาศัย  มีความเข้าใจแตกต่างกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง กับ เจ้าของอาคาร เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะความเข้าใจทางเทคนิคทางวิศวกรรม และกระบวนการก่อสร้างฯ

จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการคลินิกช่างฯ จึงเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร  แนวทางในการตรวจรับงานก่อสร้างอาคาร  โดยอ้างอิงตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติวิชาชีพที่ถูกต้องร่วมกัน สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ว่าจ้าง ตัวเทนผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย    ผู้รับจ้าง / ผู้รับเหมา / เจ้าของอาคาร / ผู้มีความสนใจทั่วไป
วิทยากร          ทีมคลินิกช่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

อัตราค่าลงทะเบียน (ชำระก่อน 31 ตุลาคม 2566 รับส่วนลด 1,000 บาท)

 • สมาชิก วสท.                      4,000                บาท
 • บุคคลทั่วไป                       4,500                บาท

โอนเงิน     เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ    สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย    เลขที่ 045-2-03026-1
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาสุรวงศ์           เลขที่ 147-4-32388-6
สอบถามเพิ่มเติม: คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์  โทร : 0 2184 4600 – 9 ต่อ 205
ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
8.30 – 09.00 น. 

ลงทะเบียน

09.00 – 10.45 น.
 •  หน้าที่ของโครงสร้างอาคาร
 • เสา
11.00 – 12.00 น.
 • คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.
 • มาตรฐานงานคอนกรีตที่เกี่ยวข้อง
   – การต่อเหล็กเสา
   – การดัดและการต่อเหล็กเส้นในคาน
   – ระยะหุ้มเหล็กเสริม
   – การบ่มคอนกรีต
   – ระยะเวลาในการถอดแบบหล่อ
 • งานไม้แบบ นั่งร้าน และไม้ค้ำยัน
15.00 – 16.45 น.
 • หลังคา
  – หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก-  โครงหลังคาเหล็ก
  – โครงหลังคาสำเร็จรูป
  – การติดตั้งเพลทเหล็กหัวเสา
16.45 – 17.00 น.
 • สอบทบทวนความรู้

คณะวิทยากร

ทีมคณะอนุกรรมการคลินิกช่าง วสท.

วันที่จัด

12/11/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
02 184 4600 - 9 ต่อ 205
Email: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม-66.03_ขั้นตอนการก่อสร้าง_เสา-คาน-พื้น-โครง-มีน.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร