รหัสอบรม:

 

สมัครได้ที่นี่ 

หรือที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/1vySaMOwFBhT7nHHuVbLqpDwAzETVVDAZcLiZ_55CCtQ/edit

โครงการอบรมออนไลน์เรื่อง
ระบบเครื่องกล และระบบไฟฟ้าพื้นฐาน รุ่นที่ 2
วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00-18.00 น.

 

หัวข้อการอบรมประกอบด้วย

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
• หลักการทำความเย็น และวัฏจักรการทำความเย็น
• ระบบปรับอากาศแบบต่าง ๆ
• สารทำความเย็นที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ
• การระบายอากาศ
• กฎหมาย และมาตรฐาน

เครื่องสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง
• ความดันในของไหล
• เครื่องสูบน้ำแบบต่าง ๆ และการเลือกใช้งาน
• กฎของเครื่องสูบน้ำ Laws of affinity
• การใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
• เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ระบบไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
• ระบบไฟฟ้า
• เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง กฎหมายและหน่วยงานกำกับ
• แบบของการใช้งาน พิกัดกำลังและระดับสมรรถนะ
• ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ฐานแท่นเครื่องและ
ความต้องการในการติดตั้ง

ระบบป้องกันฟ้าผ่า

กำหนดการ

คณะวิทยากร

นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

23/07/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ร่วมกับ สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี // นพมาศ
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร