รหัสอบรม:

การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานรากและการแก้ไข

(เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

Module 1 : การจำแนกชนิดดินและการแปลความหมายผลเจาะสำรวจดิน   วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Module 2 : การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม  วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

Module 3 : ปัญหาฐานรากและการแก้ไข  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

**  สนใจสมัคร กรุณากดลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ **

https://docs.google.com/forms/d/1B03TafHrWRF9HdCMNMi4_XJSNouKwvhK5qhOG637alw/edit

หมายเหตุ เอกสารประกอบการบรรยายเป็นPDF File และ จะแจ้ง Meettimg ID โดยส่งให้ทาง email และ Line ที่ท่านลงทะเบียนไว้

ค่าลงทะเบียน (Module ละ) สมาชิก วสท. 900 บาท
บุคคลทั่วไป 1,200 บาท
อบรมทุก Module ราคา 2,500 บาท

การชำระเงิน

บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ชื่อบัญชี สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-03026-1

กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ email : [email protected] (line : 0843236699)

กำหนดการ

คณะวิทยากร

11/7/20 การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานรากและการแก้ไข (เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) Module 3 : ปัญหาฐานรากและการแก้ไข  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

11/07/2020

สถานที่จัด

online ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร