รหัสอบรม:

โครงการทัศนศึกษาดูงาน เขื่อนนฤบดินทรจินดา และเขื่อนทดน้ำบางประกง

ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เป็นเขื่อนดินสูง 32.75 เมตร กว้าง 9 เมตร ยาว 3,967.51 เมตร เก็บกักน้ำได้ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี พ.ศ. 2563 จะสามารถขยายพื้นที่ชลประทานได้ 111,300 ไร่ นอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศ ผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกง ในช่วงฤดูแล้งเป็นประจำเกือบทุกปี
ที่สำคัญ ยังทำหน้าที่เป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน และอุทยานแห่งชาติปางสีดา ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าไม้ได้อีกประการหนึ่ง รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับให้ราษฎรใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีได้อีกด้วย

เขื่อนทดน้ำบางปะกง ตั้งอยู่บริเวณบ้านไผ่เสวก ตำบลบางแก้ว ห่างจากตัวเมืองไปตามลำน้ำบางปะกง ประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เส้นทางฉะเชิงเทรา-บางคล้า เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่ม น้ำบางปะกง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนากลุ่มน้ำบางปะกงในพระราชดำริและเพื่อจัดสรรน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เป็นเขื่อนป้องกันน้ำเค็ม ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค

วิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์ เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำของประเทศ จึงจัดให้มีการศึกษาดูงาน เขื่อนนฤบดินทรจินดา และเขื่อนทดน้ำบางประกง ขึ้น ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดปราจีนบุรี

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

11/02/2019

สถานที่จัด

จังหวัดปราจีนบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
กรรมการ วสท. บาท บาท
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรอาวุโส

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

โครงการศึกษาดูงานเขื่อนห้วยโสมง-11-12-ก.พ.-62-1.pdf