รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่ 

หรือ   https://docs.google.com/forms/d/146F_jU_OW6GFQOB_iWHgXtuvUruHnWr9jJlT2aSdavQ/edit

 

อบรมออนไลน์เรื่อง
งานถนนและงานโครงสร้างสำหรับเตรียมสอบสามัญวิศวกร  รุ่นที่ 3
วันที่ 4 กันยายน 2564

หัวข้ออบรม
09.00-12.00    งานดินและงานถนนที่ควรทราบ
วิทยากรโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
13.00-16.00    งานโครงสร้างที่ควรทราบ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์

อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิก วสท.      1,200 บาท/คน
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป        1,500 บาท/คน

** โปรดชำระก่อนวันที่ 2 กันยายน 2564 **
เพื่อรับ Meeting ID ,  Password   และเอกสารประกอบบรรยาย PDF file

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

09.00-12.00    งานดินและงานถนนที่ควรทราบ
วิทยากรโดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
13.00-16.00    งานโครงสร้างที่ควรทราบ
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศักดา กตเวทวารักษ์

คณะวิทยากร

วันที่จัด

04/09/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท.  บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป  บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

วสท.
โทร 0-2184-4600-9

รายละเอียดและใบสมัคร