รหัสอบรม:

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้วย Google Site” รุ่นที่ 1
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

สมัครอบรมคลิก https://forms.gle/7R7CREPq4CaVy75ZA

เลื่อนมาจากวันที่ 6 ตุลาคม 2564

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

หลักการและเหตุผล:
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความทันสมัยและได้เข้ามามีบทบาทอย่างแพร่หลายในทุกองค์กร ส่งผลให้การทำงานด้วยเทคโนโลยีภายในง่ายยิ่งขึ้น ด้วยบริการออนไลน์ผ่านระบบคลาวน์ ที่สามารถใช้บริการได้ฟรี แม้กระทั่ง การจัดทำเว็บไซต์ก็จัดทำได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เว้นแต่เราต้องการชื่อที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเจาะจง ที่ต้องลงทะเบียนจดชื่อเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม เท่านั้น
เพื่อเป็นการเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร โครงการ หรือการตลาดในช่องทางออนไลน์ ให้บังเกิดผลต่อเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทางคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญตามที่กล่าวมา จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใรหัวข้อ “การสร้างเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ด้วย Google Site” ขึ้น เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงาน องค์กร หรือกิจกรรมที่ต้องจัดทำ ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานนำไปสู่แนวคิด ประยุกต์ใช้ และการต่อยอดกับงานของตนในองค์กรได้ต่อไปในอนาคต
หนดะไฟพำ

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือฟรีออนไลน์ Google Site
– เพื่อสร้างแนวคิด ต่อยอด และประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ
– ได้ความรู้และแนวทางด้านการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร
– ได้วิธีการบริหารงานร่วมกันภายในองค์กรด้วยโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์
– ได้แนวคิดต่อยอด และประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

08.30 – 09.00 เข้าห้อง ZOOM
09:00 – 16:00
ส่วนที่ 1: สร้างเว็บไซต์
1.1 สร้างเว็บไซต์
1.2 ตั้งชื่อเว็บไซต์
1.3 เลือกเลย์เอาต์
1.4 เลือกภาพพื้นหลัง ประเภทส่วนหัว และธีม
1.5 เพิ่ม จัดลำดับใหม่ และวางซ้อนหน้าเว็บ
1.6 ตั้งค่าการนำทางของเว็บไซต์
ส่วนที่ 2: อัปเดตและปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในแบบของคุณ
2.1 เพิ่มเนื้อหาไปยังเว็บไซต์
2.2 แก้ไขข้อความ
2.3 แก้ไขส่วนต่างๆ
2.4 แก้ไขรูปภาพ
2.5 เพิ่มแบนเนอร์
2.6 เพิ่มโลโก้
2.7 เพิ่มเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น
2.8 ย้ายและปรับขนาดเนื้อหา
ส่วนที่ 3: แชร์และทำงานร่วมกันใน Sites
3.1 แชร์และทำงานร่วมกันใน Sites
ส่วนที่ 4: แสดงตัวอย่างและเผยแพร่เว็บไซต์
4.1 แสดงตัวอย่างเว็บไซต์
4.2 เผยแพร่เว็บไซต์เป็นครั้งแรก
4.3 เปลี่ยน URL ของเว็บไซต์
4.4 การจดชื่อโดเมนเนม
4.5 ยกเลิกการเผยแพร่เว็บไซต์
4.6 ค้นหาในเว็บไซต์

***หมายเหตุ โครงร่างหลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

** 10.30-10.45 และ 14.30-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

อ.ภาณุภณ พสุชัยสกุล

วิทยากร บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด

ผู้จัดรายการวิทยุ FM 101 วันพุธ 06.30-07.00 น.
วันเสาร์ 11.00-12.00 น.

วิทยากรด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทดแทน ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยากรด้านจัดทำบัญชีราคาประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ

วันที่จัด

26/11/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 19 พ.ย. 64
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

TOR-google-site-training-รุ่นที่-1.1-2.pdf