รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง
เทคนิคการสำรวจงานอาคารสูง (Survey Technique for High Rise Building) รุ่นที่ 1
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

งานสำรวจในการก่อสร้างอาคารสูงนับว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง การให้ระดับ เส้น และแนวดิ่งในแต่ละชั้นจำเป็นจะต้องแม่นยำ และมีการจัดการความผิดพลาดอย่างดี และมีหลักการ ความผิดพลาดในแนวดิ่ง อาจส่งผลกระทบอย่างมากในการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร งานระบบ เช่น ผนังสำเร็จรูป กระจก และลิฟต์โดยสาร การทำงานสำรวจที่แม่นยำ รอบครอบ จะทำให้ค่าใช้จ่ายจากการผิดพลาดลดลงอย่างมาก วิศวกร หรือหัวหน้างานที่ดูแลภาพรวมของเส้น ระยะ มิติ ของโครงการฯ ควรเข้าอบรมในครั้งนี้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 1 กันยายน 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
1 คุณสมบัติของกล้อง และการตรวจสอบกล้องเบื้องต้น
2 ขั้นตอนการวางผัง
3 การให้ตำแหน่งเข็ม และฐานราก
4 หลักการสำรวจอาคารสูง
5 การให้เส้น ระยะ และระดับงานอาคารสูง การปรับแก้ และการจัดการข้อผิดพลาด
6 การให้แนวก่อ ฉาบ และงานในห้องน้ำ

คณะวิทยากร

เทคนิคการสำรวจงานอาคารสูง (Survey Technique for High Rise Building) รุ่นที่ 1
นายนที ศรีจันทร์

เชี่ยวชาญงานสำรวจจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ, งานสำรวจอาคาร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพพิคัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

01/09/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

09-01-เทคนิคสำรวจอาคารสูง-1.pdf