รหัสอบรม:

ลิงค์สำหรับลงทะเบียนอบรม  https://forms.gle/LUT5heGddvkZyvnA8

หลักสูตรการอบรมเรื่อง

ออกแบบโครงสร้างด้วย  PROTA STRUCTURE  รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2567

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสถาบัน BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

ดำเนินการจัดโดย สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

                            

 

เป็นซอฟต์แวร์ที่สำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ทั้งคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก ซึ่งรองรับโค้ดมาตรฐานทางวิศวกรรมทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และ มาตรฐานของแต่ละประเทศอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย วิศวกรโครงสร้างสามารถใช้ PROTA STRUCTURE เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารแบบ 3 มิติ      โดยกำหนดมาตรฐานเหล็ก และคอนกรีตที่ใช้แล้วทำการวิเคราะห์ ความแข็งแรงของอาคารที่ออกแบบเพื่อตรวจสอบว่าสามารถคงอยู่ได้ในสภาวะต่าง ๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว, การเกิดพายุ ฯลฯ พร้อมสร้างรายงานการคำนวณออกมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานออกแบบมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อได้ความแข็งแรงของอาคารที่ต้องการแล้ว PROTA STRUCTURE สามารถช่วยเขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น หน้าตัดต่าง ๆ ให้ออกมาโดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการเขียนแบบไปได้กว่า 50-70%

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย   เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งในการสร้างชิ้นส่วนอาคารใน PROTA STRUCTURE ได้อย่างถูกต้อง อ่านค่าผลการวิเคราะห์โครงสร้าง และสามารถนำไปออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างได้ และเพื่อให้สามารถใช้งาน Prota Detail  และ Prota Steel ได้

วิทยากรโดย       ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์  บุญไกร

 

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

09/03/2024

สถานที่จัด

สถาบัน BIM

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถายัน BIM

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

พจนีย์ เที่ยงไธสง

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ-Prota-structure-รุ่น3_-9-10-มีค-67.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร