รหัสอบรม:

โครงการประกวด
ASEAN Building Fire Safety Awards 2019

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกลุ่มสมาพันธ์วิศวกรอาเซียน และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารจัดโครงการประกวด ASEAN Building Fire Safety Awards 2019 เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคุมอาคารของประเทศสู่อาเซียน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างมาตรฐานเพื่อให้ทุกองค์กรและหน่วยงานปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของเจ้าของอาคารหรือผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนต่าง ๆ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่ในวันนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดประกวดอาคารที่มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยด้านอัคคีภัยกล่าว คือ มีการออกแบบที่ดี มีอุปกรณ์ประกอบอาคารตามกฎหมาย ผ่านการตรวจสอบอาคาร และการบำรุงรักษาและทดสอบสมรรถนะอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้อาคารอื่น ๆ ดำเนินการตามแบบอย่างที่มีมาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎหมาย

กำหนดการ

  1. เปิดรับแบบของอาคาร  1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
  2. ประกาศผลผู้เข้ารอบครั้งที่ 1           8 มีนาคม 2562 คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60
  3. ประกวดรอบที่ 2 โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบ เดือนมีนาคม – เมษายน 2562
  4. ประกาศผลอาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับรางวัล 26 เมษายน 2562 คะแนนผ่านร้อยละ 80
  5. ส่งรายชื่อเพื่อรับรองรางวัล 1-3 พฤษภาคม 2562 (AFEO Midterm 2019 ที่ประเทศบรูไน)
  6. วันที่ในการรับรางวัล  11-13 กันยายน 2562 (CAFEO 37 2019 ที่ประเทศอินโดนีเซีย)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ประกวดรอบแรกครั้งที่ 1 ไม่มีค่าใช้จ่าย
ประกวดรอบที่ 2 โดยการลงพื้นที่ 17,500
อาคารที่ผ่านเกณฑ์เพื่อเข้ารับรางวัล 10,500

(อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พักสำหรับการเดินทางเข้ารับรางวัล)
ดาวโหลดเอกสารการสมัครและหลักเกณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://1th.me/Az4f

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 (ซอยเทพลีลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9  ต่อ 514  โทรสาร 0-2184-4662

E-Mail : [email protected]

จัดโดย คณะกรรมการ ASEAN Engineering Inspectorate in Building of EIT

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

11/01/2019

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

โครงการประกวด-ABFS-Awards-2019.pdf