รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม

เรื่อง ตะลุยโจทย์วิชา Structure เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

จุดประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นในการทำข้อสอบแบบปรนัยวิชา Structure

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

  • ทบทวนความรู้ในวิชา  Structure แบบข้อสอบปรนัย
  • เจาะลึกเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบวิชา Structure

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 63

เวลา 08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น.      เริ่มการอบรม ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชา  Structure

โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  :  อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เวลา 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.       การอบรม ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชา  Structure (ต่อ)

โดย รศ.สิริวัฒน์  ไชยชนะ  :  อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะวิทยากร

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อบรม  ตะลุยโจทย์-เทคนิคการทำข้อสอบวิชา  Structure

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่จัด

27/02/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมาชิกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผู้จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และผู้ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / บุคคลทั่วไป / นักศึกษา บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทร 02-184-4600-9 ต่อ 520
Email : [email protected]
โทรสาร 0-2184-4662

รายละเอียดและใบสมัคร

ตะลุยโจทย์-soil-และ-structure-ก.พ.63.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร