รหัสอบรม:

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ โดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จัด TEA TALK SEMINAR เรื่อง “Innovation for Sustainable Waterproofing in Tunnels and Underground Construction” โดยได้รับการสนับสนุนจาก Cormix International Limited. โดยรับเกียรติจาก ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์ เปิดงานและร่วมบรรยาย

(15 สิงหาคม 2561)

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร