รหัสอบรม:

รายการ รอบรู้ทันเหตุการณ์กับวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
เสนอเรื่อง
ระบบก๊าซทางการแพทย์ การใช้เครื่องช่วยหายใจแบบ Heat Humidified High Flow Nasal Cannula และ Nasal Continuous Positive Airway Pressure
วันที่ 6  กรกฎาคม 2564 เวลา 10:30 – 12:00 น.

• ระบบก๊าซทางการแพทย์ ระบบควบคุมการจ่ายออกซิเจน ระบบยาสลบและการกำจัดยาสลบส่วนเกินไนโตรเจน ระบบผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ (AIR COMPRESSOR SYSTEM) ระบบผลิตสูญญากาศทางการแพทย์ (VACUUM SYSTEM) การออกแบบติดตั้งและความปลอดภัย (DESIGN LOCATION AND SAFETY FEATURE) ออกซิเจน ระบบจ่ายอากาศอัด (Compressed air systems) ระบบสุญญากาศทางการแพทย์ (Vacuum systems)
• ความปลอดภัยและการรับรอง
• เครื่องช่วยหายใจ High Flow Nasal Cannula ที่ให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูงถึง 60 LPM (ปกติ 5 LPM) และ เครื่องช่วยหายใจ แบบ non-invasive Nasal Continuous Positive Airway Pressure
• การปรับอุณหภูมิของออกซิเจนให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกาย (31-37๐C)
• การเพิ่มความชื้นให้กับออกซิเจน
• การช่วยกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่ค้างในโพรงหลังจมูก (nasopharynx)

 

 

สมัครที่นี่

https://forms.gle/P6QR8RVbTFkgspAN8

 

ตรวจสอบรายชื่อ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JzG-PHsIcs-IXdpL_G9AosIxV2VjFR1-o1WV75x1E98/edit?usp=sharing

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วิทยากร:

พต. วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย แพทย์ขำนาญการด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายชัยชาญ อึ้งศรีวงศ์
รองประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2563 – 2565
นายกสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561-2563

 

ดำเนินรายการโดย
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปี พ.ศ. 2563 – 2565

วันที่จัด

06/07/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร