รหัสอบรม:

หลักสูตรที่  1

การอบรมเรื่อง  Substation Equipment and Protective Relaying

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานใน Substation และระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังชั่นการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีเหตุผิดปรกติหรือฟอล์ทเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ

 

วิทยากร

นายทวีโชค  เพชรเกษม,  ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

¶ Gas Insulated Substation

¶ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรคเกอร์

¶ อุปกรณ์ต่าง ๆ และรีเลย์ในตู้สวิตซ์เกียร์และตู้คอนโทรลบอร์ด

¶ การรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEEE

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

¶ ระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง

¶ การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร

¶ Relay Setting

¶ ระบบเคเบิลใต้ดิน

 

F พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

F พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

 

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

เวลา 08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

¶ Gas Insulated Substation

¶ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเซอร์กิตเบรคเกอร์

¶ อุปกรณ์ต่าง ๆ และรีเลย์ในตู้สวิตซ์เกียร์และตู้คอนโทรลบอร์ด

¶ การรับไฟของโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน IEEE

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

¶ ระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง

¶ การวิเคราะห์ฟอลต์แบบไม่สมมาตร

¶ Relay Setting

¶ ระบบเคเบิลใต้ดิน

 

F พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

F พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

15-16-/6/62 อบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying

นายทวีโชค  เพชรเกษม,  ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างสถานีไฟฟ้า  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่จัด

15/06/2019

สถานที่จัด

วสท. ชั้น 3

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 06 มิ.ย. 62
สมาชิก/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

Substation-Equipment-and-Protective-Relaying-2562-3.pdf