รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2

ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 (วันเสาร์-อาทิตย์)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา)

จัดโดย

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

www.eit.or.th

 

 

นับตั้งแต่ฟ้าผ่าจรวดที่ส่งยานอวกาศอพอลโล 12 ขณะจรวดกำลังทะยานขึ้น ในปี 1969 หรือประมาณ 45  ปีล่วงมาแล้ว  องค์การนาซ่าได้ทุ่มทุนเกี่ยวกับการป้องกันฟ้าผ่าอย่างมากมายทำให้เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าขึ้นมาก  ซึ่งนับตั้งแต่ยุคเบ็นจามิน แฟรงกลินได้ประดิษฐ์ตัวนำล่อฟ้ามาเป็นเวลา 240 ปีมาแล้ว วสท. ได้จัดทำหนังสือมาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าจำนวน 4 เล่มซึ่งได้เรียบเรียงมาจากมาตรฐาน IEC 62305-1, 2, 3, 4 เนื้อหาในมาตรฐานนั้นมีมากมายและมีหลายสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่ ๆ ทำให้ปรัชญาการคิดเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันฟ้าผ่าโดยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง  ดังนั้น วสท. จึงได้จัดบรรยายทางวิชาการ เพื่อนำไปออกแบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

      รายละเอียดหลักสูตร

  1. การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 1 :  หลักการทั่วไป
  2. ข้อกำหนดทั่วไป
  3.   มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 3
  4. 4. ตัวนำล่อฟ้า
  5. ตัวนำลงดิน
  6. รากสายดิน
  7. การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 4
  8. 8. การกำบังแม่เหล็กไฟฟ้า

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วิทยากร

นายวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์

–  อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

(พ.ศ. 2548-2549, 2550-2551)

–  อดีตประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. (พ.ศ. 2551-2553)

–  ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)

 

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

07.30-08.30 น.                    ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.                    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 1 : หลักการทั่วไป

10.30-10.45 น.                    พักระหว่างเวลา

10.45-12.00 น.                    ข้อกำหนดทั่วไป

12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 3

14.30-14.45 น.                    พักระหว่างเวลา

14.45-16.00 น.                    ตัวนำล่อฟ้า

16.00-16.30 น.                    ถาม-ตอบปัญหา

 

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

09.00-10.30 น.                    ตัวนำลงดิน

10.30-10.45 น.                    พักระหว่างเวลา

10.45-12.00 น.                    รากสายดิน

12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                    การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 4

14.30-14.45 น.                    พักระหว่างเวลา

14.45-16.00 น.                    การกำบังแม่เหล็กไฟฟ้า

16.00-16.30 น.                    ตอบปัญหาและจบการบรรยาย

 

 

ค่าลงทะเบียน   

ประเภทสมาชิก จ่ายภายในวันที่ 16 สค. 62 จ่ายหลังวันที่ 16 สค.62
r สมาชิก วสท. 3,500 บาท / คน 4,000 บาท / คน
r ข้าราชการ /  รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป 4,000 บาท / คน 4,500 บาท / คน
สนใจติดต่อรายละเอียดได้ที่ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 487 ซ.รามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 521, 525 (ฝ่ายวิชาการ และโครงการ) โทรสาร 0-2184-4662

E-Mail : eit@eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562

07.30-08.30 น.                    ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.                    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 1 : หลักการทั่วไป

10.30-10.45 น.                    พักระหว่างเวลา

10.45-12.00 น.                    ข้อกำหนดทั่วไป

12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                    มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 3

14.30-14.45 น.                    พักระหว่างเวลา

14.45-16.00 น.                    ตัวนำล่อฟ้า

16.00-16.30 น.                    ถาม-ตอบปัญหา

 

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562

09.00-10.30 น.                    ตัวนำลงดิน

10.30-10.45 น.                    พักระหว่างเวลา

10.45-12.00 น.                    รากสายดิน

12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                    การป้องกันฟ้าผ่าเล่มที่ 4

14.30-14.45 น.                    พักระหว่างเวลา

14.45-16.00 น.                    การกำบังแม่เหล็กไฟฟ้า

16.00-16.30 น.                    ตอบปัญหาและจบการบรรยาย

คณะวิทยากร

24-25/8/62การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2562

นายวิวัฒน์  กุลวงศ์วิทย์

–  อดีตนายกสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

(พ.ศ. 2548-2549, 2550-2551)

–  อดีตประธานวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท. (พ.ศ. 2551-2553)

–  ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย (MECT)

วันที่จัด

24/08/2019

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 16 ส.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

ร่างแผ่นพับ-มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า-รุ่น2-2562.pdf