รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถแบคโฮ รุ่นที่ 1
Inspection and Maintenance of Hydraulic Excavator (Back hoe)
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

**คอนเฟิร์มจัดอบรม**

หลักการและเหตุผล:

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ มีการนำเครื่องจักรกลมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น รถแบคโฮ (Back Hoe) เป็นอีกเครื่องจักรที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่มีความคล่องตัวสูง สามารถนำไปใช้ได้หลายประเภทงาน เคลื่อนย้ายสะดวก และ ยังทำให้การทำงานมีความปลอดภัย

การใช้งานรถแบคโฮ จำเป็นที่ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย การบำรุง-ดูแลรักษา การแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการดูสัญลักษณ์ป้ายเตือน การตรวจสอบเบื้องต้น ข้อห้าม ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องรู้ ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ของเครื่องจักรและจุดสำคัญที่เครื่องจักรนั้นต้องมีตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

•  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•  มีความเข้าใจส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานความปลอดภัยของรถแบคโฮ
•  ให้เข้าใจหลักการทำงานของรถแบคโฮ ทั้งในงานก่อสร้าง และงานอุตสาหกรรมหนัก
•  สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง ๆ เบื้องต้น ของรถแบคโฮได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563    ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

09:00 – 12:00 น.
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– ประเภทและขนาดของรถ Hydraulic Excavator
– ส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถแบคโฮ

12:00 – 13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00 น.
– หลักการทำงานของรถแบคโฮ
– การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยของรถแบคโฮ
– การตรวจเช็คก่อนเริ่มงาน

16:00 – 16:30 น.
– ถาม – ตอบข้อสงสัย

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563

ณ. บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

08:30 – 09:00 น      ลงทะเบียน

09:00 – 12:00 น.
– ขั้นตอนการตรวจสอบรถแบคโฮ
– แบ่งกลุ่มทำ Work Shop การตรวจสอบตามฐานต่าง ๆ

12:00 – 13:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 15:30 น.
– แบ่งกลุ่มทำ Work Shop การตรวจสอบตามฐานต่าง ๆ (ต่อ)
– กรณีศึกษา (ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย/การชำรุดและความเสียหาย/แนวทางป้องกัน)
– สรุปและถาม-ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

วันที่ 10-11 กันยายน 2563

อ.ธีรเดช สุภาทิพย์
ผู้จัดการแผนก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
กรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

อ.สายัณต์  ฉิมประดิษฐ
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง

วันที่จัด

10/09/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วิศวกรตรวจสอบ
- โฟร์แมน หัวหน้างาน
- วิทยากรด้านความปลอดภัยเครื่องจักรกล
- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- ผู้ที่สนใจทั่วไป
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Back-hoe-Inspection-Technique-รุ่นที่-1-3.pdf