รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล: ช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินบริเวณพื้นที่ภูเขาขนาดใหญ่หลายโครงการ ทั้งที่กำลังดำเนินการก่อสร้างและที่ยังอยู่ในช่วงออกแบบเพื่อเริ่มเตรียมการประมูล เช่น โครงการอุโมงค์ส่งน้ำของกรมชลประทานที่ แม่แตง แม่งัด แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และโครงการผันน้ำขนาดใหญ่อื่นๆ อีกหลายโครงการที่กำลังจะตามมา นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบรางคู่และความเร็วสูง ซึ่งดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างช่วงการก่อสร้างคือ อุโมงค์รถไฟในสายทางสระบุรี-โคราช โครงการดังกล่าวมีสิ่งท้าทายหลายอย่าง อีกทั้งยังได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการออกแบบและการก่อสร้าง การจัดอบรมนี้จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิศวกรและผู้ที่สนใจ รวมถึงผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับงานอุโมงค์ในชั้นหินภายในประเทศที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

 

ทางคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการพัฒนางานอุโมงค์ภายในประเทศ จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเรื่องงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน (รุ่นที่ 4) ขึ้น ณ โรงแรม Balios Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ที่สนใจงานอุโมงค์ในบ้านเรา

 

เนื้อหาการอบรม

  • ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นหิน
  • การสำรวจทางธรณีเทคนิคและการจัดทำรายงานทางด้าน

ธรณีเทคนิค

  • การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินด้วยวิธี Conventional Tunnelling
  • การขุดเจาะอุโมงค์ในชั้นหินด้วยหัวเจาะ TBM
  • การออกแบบค้ำยันอุโมงค์
  • การออกแบบดาดอุโมงค์
  • การวางแผนงานและดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ – กรณีศึกษาโครงการอุโมงค์รถไฟ
  • การเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา –

ชุมทางถนนจิระ สัญญาที่ 3 งานอุโมงค์รถไฟ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

06/11/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม Balios โรงแรม ฺBalios Resort Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรออกแบบ วิศวกรสนาม วิศวกรควบคุม

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ต.ค. 62
สมาชิก วสท. / นิสิต นักศึกษา บาท บาท
ข้าราชกาาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไป บาท บาท
บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน-รุ่นที่-4_4.pdf