รหัสอบรม:

การสัมมนา การออกแบบเหล็กรีดเย็นเคลือบโลหะในโครงสร้างเหล็กหน้าตัดประกอบ **ฟรี**

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สถานที่    Eternity Room, Ground Floor, Pullman Bangkok King Power

เนื่องจากปัจจุบันเหล็กขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะได้รับความสนใจมากขึ้น ด้วยคุณประโยชน์หลากหลายของเหล็กขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะเช่น น้ำหนักเบา ประหยัดวัสดุ ระบบการติดตั้งแบบโบล์ท สกรู ทำให้งานก่อสร้างรวดเร็ว เหล็กไม่เกิดสนิม จากการเคลือบด้วยโลหะ มีความปลอดภัยในการทำงาน ควบคุมคุณภาพของงานที่ง่าย รวมถึงสะดวกและประหยัดต้นทุนในการขนส่ง  เหล็กขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะจึงได้ถูกนำไปใช้ในการออกแบบงานก่อสร้างมากมายเช่น หลังคา ผนัง งานโครงสร้าง แป โครงถัก แผ่นพื้นสำเร็จรูป เป็นต้น

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานสัมมนาการออกแบบเหล็กขึ้นรูปเย็นเคลือบโลหะในโครงสร้างเหล็กหน้าตัดประกอบ โดยมีรายละเอียดการสัมมนา กำหนดการ และใบตอบรับเข้าร่วมงาน ตามสิ่งที่แนบมาด้วย

 

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากทุกท่าน การสัมมนาในครั้งนี้ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ      หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมกรุณาส่งเอกสาร ใบตอบ-รับ    กลับมาทางบริษัทฯ  ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   mailto:[email protected]          ติดต่อสอบถาม คุณศิวพร วัฒนธรรม       โทร. 081-7230934

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
31-05-62

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

สถานที่    Eternity Room, Ground Floor, Pullman Bangkok King Power

08.30-09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00-09.10 น.     พิธีเปิดการสัมมนา

โดย คุณมณีนุช คงอาชาภัทร รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

09.20-10.20 น.     ความเป็นมาและคุณสมบัติของเหล็กรีดเย็น ชนิดของเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ใช้ในงานโครงสร้าง

บรรยายโดย คุณธนพล ไคร้งาม บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

10.20-10.35 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.35-12.00 น.     มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบเหล็กขึ้นรูปเย็น การออกแบบ และเลือกใช้แปสำเร็จรูป

บรรยายโดย พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

12.00-13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.     แนะนำการออกแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Metal deck) ช่วงที่ 1

บรรยายโดย พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

14.30-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.     แนะนำการออกแบบแผ่นพื้นสำเร็จรูป (Metal deck) ช่วงที่ 2

บรรยายโดย พันโท ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

คณะวิทยากร

วันที่จัด

31/05/2019

สถานที่จัด

Eternity Room, Ground Floor, Pullman Bangkok King Power

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ไม่มีเสียค่าใช้จ่าย บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร