รหัสอบรม:

อัพเดต 08.08.62 กำหนดการอบรมระบบทำความเย็นขนาดการสัมมนาเรื่อง“ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น”
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันห้องเย็นขนาดเล็กสำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความสำคัญเพิ่มขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็น โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารต่างๆ ไปจนถึงร้านสะดวกซื้อ ต่างก็มีความจำเป็นต้องใช้ห้องเย็นในการเก็บรักษาอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้คงความสดใหม่อยู่เสมอก่อนถึงมือผู้บริโภค

ดังนั้น การเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเย็นขนาดเล็ก ให้มีความถูกต้องและเหมาะสมจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อที่จะสามารถใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เล็งเห็นความสำคัญจึงได้กำหนดจัดการสัมมนาให้ความรู้ ความเข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในหลักการทำงาน การใช้งาน การออกแบบ และการบำรุงรักษา ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปเป็นข้อมูลและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
10.30 – 11.15 น.

อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น

– คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุม

– คอนเดนเซอร์ และชุดคอนเดนซิ่งยูนิต

– Evaporator

11.15 – 12.00 น.

อุปกรณ์หลักในเครื่องทำความเย็น (ต่อ)

– Defrost Control / Electronic Control

– Thermo Static and Electronic Expansion Valve

– Line Componence / Valve ชนิดต่างๆ

– Temperature and Pressure Control

– Oil Level Control

13.00 – 14.30 น.

การใช้งานอย่างมีประสิทธาพ

– หลักการเดินเครื่อง

  1. การติดตั้ง             2. การเดินท่อน้ำยา
  2. การทำสูญญากาศ 4. การเติมน้ำยา

5. การตรวจค่าต่างๆ

14.45 – 16.15 น.

การบำรุงรักษา

– อุปกรณ์ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ไฟฟ้า

– การทำความสะอาดอุปกรณ์

16.15 – 16.30 น.

ถาม – ตอบ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

08/08/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย บาท บาท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ ข้าราชการ/ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

แสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ-อบรมระบบทำความเย็นขนาดเล็ก-2.pdf