อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 66 - 17 ก.พ. 66

โครงการอบรม หลักสูตร
ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 19

ห้องประชุมอาคาร วสท กรุงเทพฯ วิศวกรรมโยธา
15 ก.พ. 66 - 16 ก.พ. 66

***15-16-02-2566*** มาตรฐานสากล ISO45001:2018 และการตรวจประเมินภายใน (ISO45001:2018 Standard & Internal Audit) รุ่นที่ 5

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66

18-19/02/65 อบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
24 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66

**24-02-66** การอบรมออนไลน์ มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
24 ก.พ. 66 - 26 ก.พ. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 53

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วสท
24 ก.พ. 66 - 24 ก.พ. 66

24/02/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 13

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
25 ก.พ. 66 - 25 ก.พ. 66

25/02/2566 อบรมเรื่อง เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
01 มี.ค. 66 - 02 มี.ค. 66

***1-2-03-2566*** มาตรฐานสากลระบบการจัดการ ISO9001:2015 Standard และการตรวจประเมินภายใน (ISO9001:2015 Internal Audit) และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง (NC CAP) รุ่นที่ 1

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
03 มี.ค. 66 - 03 มี.ค. 66

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) รุ่นที่ 26

อาคาร วสท. วสท
03 มี.ค. 66 - 03 มี.ค. 66

โครงการศึกษาดูงาน "โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวานรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (งานก่อสร้างสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9)”

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสนามส่วนกลางโครงการฯ (ฝั่งธนบุรี) บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ สัญญาที่ 4 (ฝั่งธนบุรี) ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ วิศวกรรมโยธา
03 มี.ค. 66 - 04 มี.ค. 66

3-4/03/2566 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 17

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
05 มี.ค. 66 - 05 มี.ค. 66

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ (รุ่นที่ 7)

ผ่านระบบ Zoom วสท
08 มี.ค. 66 - 09 มี.ค. 66

8-9/3/2566 การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่นที่ 1/2566

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
08 มี.ค. 66 - 09 มี.ค. 66

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 18

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วสท
09 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 2

ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
10 มี.ค. 66 - 10 มี.ค. 66

อบรมเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 8

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
11 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 6

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
11 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen ( ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP ) รุ่นที่ 4

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
13 มี.ค. 66 - 14 มี.ค. 66

การอบรมออนไลน์เรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม  รุ่นที่ 36

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
16 มี.ค. 66 - 17 มี.ค. 66

16-17/03/2566 อบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 17

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66

อบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป รุ่นที่ 17

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
18 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66

การอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 10

ผ่านระบบ Zoom วสท
21 มี.ค. 66 - 21 มี.ค. 66

21/03/2566 การอบรมเรื่อง พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66

22-25/03/2566 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 มี.ค. 66 - 25 มี.ค. 66

การอบรมออนไลน์ เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)” รุ่นที่1/66

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
24 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66

24/3/2566 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 23

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
24 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66

24-26/03/2566 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยฯ รุ่นที่ 1/2566

โรงแรม เอส ซี ปาร์ค วิศวกรรมไฟฟ้า
25 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66

25-26/03/2566 อบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66

***30-03-2566*** การอบรมออนไลน์เรื่อง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
30 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane Inspector)

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
31 มี.ค. 66 - 31 มี.ค. 66

***31/03/2566*** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
01 เม.ย. 66 - 01 เม.ย. 66

1/4/2566 - การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 17

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
08 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66

8-9/4/2566 การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 19

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
19 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
21 เม.ย. 66 - 21 เม.ย. 66

21/04/2566 การอบรมเรื่อง กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 เม.ย. 66 - 23 เม.ย. 66

21-23/4/2566 การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 40

Zoom Online วิศวกรรมเครื่องกล
22 เม.ย. 66 - 22 เม.ย. 66

22/04/2566 อบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 เม.ย. 66 - 27 เม.ย. 66

26-27/4/2566 การเลือก การใช้งานและการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2566

วสท. ชั้น 4 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
26 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 4

ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 เม.ย. 66 - 28 เม.ย. 66

**28-04-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 9 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
29 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66

29-30 เมษายน 25666 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 29

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
29 เม.ย. 66 - 29 เม.ย. 66

***29-4-2566*** การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 15

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
30 เม.ย. 66 - 17 ธ.ค. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
06 พ.ค. 66 - 06 พ.ค. 66

6/5/2566-การสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลและการป้องกันเสียงรบกวนในห้องปรับอากาศ

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
06 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66

6-7/5/2566- โรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและกังหันก๊าซ รุ่นที่ 2

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
12 พ.ค. 66 - 02 มิ.ย. 66

โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 58

ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
12 พ.ค. 66 - 12 พ.ค. 66

12/05/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 14

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
13 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66

13-14/05/2655-การอบรมเรื่อง ระบบปรับอากาศปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 9

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
19 พ.ค. 66 - 19 พ.ค. 66

19/5/2566 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 24

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
19 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66

19-20/5/2566-อบรมความรู้ทั่วไปเรื่อง ระบบก๊าซทางการแพทย์ การดูแลรักษา และการตรวจสอบ รุ่นที่ 3

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
20 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66

20-21/5/66-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง
ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 6

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66

20/05/2566 การอบรมเรื่อง เทคนิคการอ่านตารางพิกัดยกสำหรับรถปั้นจั่นชนิดล้อยาง และปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก รุ่นที่ 3

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
20 พ.ค. 66 - 20 พ.ค. 66

20/5/2566 การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 60

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
24 พ.ค. 66 - 25 พ.ค. 66

**24-25-05-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) รุ่นที่ 5

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66

26-27/5/2566 การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2566

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
26 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66

26-27/5/2566 การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นที่ 1/2566

โรงแรม เอส รัชดาเลเซอร์ (S Ratchada Leisure Hotel) ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง วิศวกรรมไฟฟ้า
27 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66

**27-05-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
27 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66

16/10/2565 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รุ่นที่ 3 (อบรมออนไลน์)

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
10 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66

10-11/6/2566 การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 14 (Zoom Online)

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 มิ.ย. 66 - 10 มิ.ย. 66

การอบรมเรื่อง แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66

17-18/6/2566 - การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 48

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66

**24-25/06/2566** การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 7

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
24 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66

24-25/06/2566 การอบรมเรื่อง การจำลองกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยโปรแกรม Plant Simulation ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มิ.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66

**30-06-66** การอบรมออนไลน์ มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
21 ก.ค. 66 - 21 ก.ค. 66

***21/07/2566*** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
18 ส.ค. 66 - 18 ส.ค. 66

18/08/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 15

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
25 ส.ค. 66 - 25 ส.ค. 66

**25-08-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 10 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
13 ก.ย. 66 - 16 ก.ย. 66

13-16/9/2566 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 31

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
27 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

**27-10-66** การอบรมออนไลน์ มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

***28-10-2566*** การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 16

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
18 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

**18-19-11-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 8

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
24 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

***24/11/2566*** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยง ในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
25 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

**25-11-2566** การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 5

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
15 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

**15-12-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 11 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ