อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64

12-13/03/2564 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 14 (คอนเฟิร์มจัดอบรม)

ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 มี.ค. 64 - 14 มี.ค. 64

12-14/03/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 42

อาคาร วสท. วสท
12 มี.ค. 64 - 12 มี.ค. 64

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
13 มี.ค. 64 - 24 ม.ค. 64

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่ 13 (อบรมออนไลน์)

วิศวกรรมเครื่องกล
13 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 7

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
13 มี.ค. 64 - 13 มี.ค. 64

โครงการอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบเครื่องกล และระบบไฟฟ้าพื้นฐาน

วิศวกรรมเครื่องกล
16 มี.ค. 64 - 17 มี.ค. 64

การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
17 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 มี.ค. 64 - 18 มี.ค. 64 อาคาร วสท.
18 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64

18-19/3/2564การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” (ทฤษฎีและปฏิบัติ)

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
19 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64

22/01/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 9**เลื่อนไปวันที่ 19 มีนาคม 2564**

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
19 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 3
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
19 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 5

อาคาร วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
20 มี.ค. 64 - 20 มี.ค. 64

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 มี.ค. 64 - 21 มี.ค. 64

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 16

วิศวกรรมเครื่องกล
23 มี.ค. 64 - 24 มี.ค. 64

23-24/03/2564 การตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รุ่นที่ 2

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
24 มี.ค. 64 - 25 มี.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
25 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 24

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 มี.ค. 64 - 27 มี.ค. 64

26-27/3/2564 การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน) รุ่นที่ 1

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
28 มี.ค. 64 - 28 มี.ค. 64

28/03/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิง และพื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 2

อาคาร วสท.
29 มี.ค. 64 - 30 มี.ค. 64

การอบรมเรื่อง “การออกแบบและตรวจสอบระบบป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธีแคโทดิก” รุ่นที่1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64

30-31/03/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบเครนชนิดติดตั้งบนรถบรรทุก (Truck Mounted Crane Inspector) รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  และ ณ ลานฝึกภาคสนาม บริเวณใกล้อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
30 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ด้าน Power BI Desktop & DAX เทคนิคการสร้าง Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
31 มี.ค. 64 - 01 เม.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย Ms Project รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
01 เม.ย. 64 - 01 เม.ย. 64

1/4/2564การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 57

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
02 เม.ย. 64 - 02 เม.ย. 64

02/04/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 15

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
02 เม.ย. 64 - 02 เม.ย. 64

02/04/2564การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 22

อาคาร วสท.
02 เม.ย. 64 - 04 เม.ย. 64

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 36

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 เม.ย. 64 - 03 เม.ย. 64

การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 เม.ย. 64 - 04 เม.ย. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้เรื่องกฎหมายการก่อสร้าง รุ่นที่ 17

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
03 เม.ย. 64 - 04 เม.ย. 64

การอบรมเรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)"

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
07 เม.ย. 64 - 08 เม.ย. 64

7-8/04/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบโครงสร้างสะพาน โดยโปรแกรม Midas Civil รุ่นที่ 1

อาคาร วสท.
20 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64

การอบรมเรื่อง “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 13

21 เม.ย. 64 - 22 เม.ย. 64

21-22/04/2564การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen รุ่นที่ 2

อาคาร วสท.
21 เม.ย. 64 - 23 เม.ย. 64

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
21 เม.ย. 64 - 21 เม.ย. 64

การอบรมและ Workshop พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาสำหรับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

วิศวกรรมโยธา
24 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64

24/04/2564 การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
24 เม.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 (เรียนรวม 9 วิชา)

อาคาร วสท.
24 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

อาคาร วสท.
24 เม.ย. 64 - 24 เม.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 เม.ย. 64 - 25 เม.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 3

อาคาร วสท.
27 เม.ย. 64 - 28 เม.ย. 64

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
28 เม.ย. 64 - 29 เม.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย PRIMAVERA 6.0  รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
28 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64

28-30/04/2564 หลักสูตรการอบรมเรื่อง ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 3

อาคาร วสท.
29 เม.ย. 64 - 30 เม.ย. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
30 เม.ย. 64 - 01 ม.ค. 13

การอบรมเรื่อง “การเขียน TOR อย่างไรไม่เกิดปัญหา” รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
07 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64

7-9/5/2564 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 1/2564

ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์  (S Ratchada Leisure Hotel) ณ ห้องแกรนบอลรูม  ชั้น 2 วิศวกรรมไฟฟ้า
07 พ.ค. 64 - 07 พ.ค. 64

07/05/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 16

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
08 พ.ค. 64 - 08 พ.ค. 64

08/05/2564 การอบรมออนไลน์ หลักสูตรแนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร (Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) รุ่นที่ 1

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
08 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

อาคาร วสท.
08 พ.ค. 64 - 08 พ.ค. 64

08/05/2564 การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 1/2564

อาคาร วสท. วสท
08 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64

ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 9

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
08 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64

การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่2 (Key elements in construction engineering)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
08 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2564

อาคาร วสท.
08 พ.ค. 64 - 08 พ.ค. 64

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
08 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 24

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
09 พ.ค. 64 - 09 พ.ค. 64

09/05/2564 การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 1/2564

อาคาร วสท. วสท
11 พ.ค. 64 - 11 พ.ค. 64

หลักสูตรงานรังวัดเพื่อการก่อสร้างฉบับประสบการณ์ “ถอดประสบการณ์การรังวัดงานระบบรางและการทาง”

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
11 พ.ค. 64 - 13 พ.ค. 64

โครงการอบรมและดูงาน หลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ” รุ่นที่ 3

อาคาร วสท คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง
12 พ.ค. 64 - 15 พ.ค. 64

12-15/4/2564 การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 27

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
12 พ.ค. 64 - 13 พ.ค. 64

12-13 /05/2564 หลักสูตรการอบรมเรื่อง ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE รุ่นที่ 3

อาคาร วสท.
12 พ.ค. 64 - 13 พ.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูงด้วย PRIMAVERA P6  รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
15 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 3 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

อาคาร วสท.
15 พ.ค. 64 - 16 พ.ค. 64

ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 6

วิศวกรรมเครื่องกล
18 พ.ค. 64 - 19 พ.ค. 64

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 33

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
19 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 34

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
20 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64

การอบรมเรื่อง วิศวกรรมบริหารอาคาร เพื่อความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
20 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 57

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
21 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64

21/05/2564 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 10

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
21 พ.ค. 64 - 21 พ.ค. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
22 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 4 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

อาคาร วสท.
22 พ.ค. 64 - 23 พ.ค. 64

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 25

อาคาร วสท. วสท
22 พ.ค. 64 - 22 พ.ค. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
27 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 16

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 พ.ค. 64 - 28 พ.ค. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
27 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64

การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
29 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

อาคาร วสท.
29 พ.ค. 64 - 30 พ.ค. 64

หลักสูตรเพื่อเรียนรู้ด้าน Power BI Desktop & DAX : เทคนิคการสร้าง Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
04 มิ.ย. 64 - 26 มิ.ย. 64

4-26/06/2564 อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 53

อาคาร วสท.
05 มิ.ย. 64 - 06 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 6 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

อาคาร วสท.
09 มิ.ย. 64 - 10 มิ.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
12 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

อาคาร วสท.
12 มิ.ย. 64 - 13 มิ.ย. 64

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 11

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
16 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
17 มิ.ย. 64 - 17 มิ.ย. 64

03/03/2564 อบรมออนไลน์ แนวความคิดเชิงออกแบบ Design Thinking สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม ( ใช้โปรแกรม Zoom)

ห้องประชุม อาคาร วสท.
18 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64

18-19/6/2564การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2564

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
18 มิ.ย. 64 - 18 มิ.ย. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module1 : การวางผัง / งานเสาเข็ม

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
19 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 8 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

อาคาร วสท.
19 มิ.ย. 64 - 19 มิ.ย. 64

19/06/64 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 5

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
19 มิ.ย. 64 - 20 มิ.ย. 64

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 4

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
22 มิ.ย. 64 - 23 มิ.ย. 64

การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม
หลักสูตร “รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS”

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
22 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64

หลักสูตรการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 14

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
24 มิ.ย. 64 - 24 มิ.ย. 64

การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ
ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 วันที่  24-25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 มิ.ย. 64 - 25 มิ.ย. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module2 : งานระบบป้องกันดิน

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
26 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64

26-27/06/2564การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 5 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

อาคาร วสท.
26 มิ.ย. 64 - 27 มิ.ย. 64

26-27/6/2564 การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2564

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
02 ก.ค. 64 - 03 ก.ค. 64

02-03/07/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ (Electric Hoist & Overhead Crane Inspector) รุ่นที่ 9

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกอบรมปั้นจั่นเหนือศีรษะ บริษัท โททัล เมคคานิค จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
02 ก.ค. 64 - 02 ก.ค. 64

2/7/2564กลยุทธ์ควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเพื่อความเชื่อถือได้และเพิ่มประสิทธิผล

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
02 ก.ค. 64 - 02 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5  Module 3 : งานไม้แบบ และระบบค้ำยันชั่วคราว / งานเหล็กเสริมคอนกรีต

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
03 ก.ค. 64 - 03 ก.ค. 64

การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 14

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
03 ก.ค. 64 - 04 ก.ค. 64

โครงการอบรมหลักสูตร  “การคำนวณออกแบบถังเก็บน้ำ คสล.” รุ่นที่ 9

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
03 ก.ค. 64 - 04 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 9

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 ก.ค. 64 - 09 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension 

อาคาร วสท วสท
10 ก.ค. 64 - 11 ก.ค. 64

การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
15 ก.ค. 64 - 15 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 4
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ก.ค. 64 - 16 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5 Module 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
17 ก.ค. 64 - 18 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 14

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
21 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ก.ค. 64 - 22 ก.ค. 64

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
23 ก.ค. 64 - 23 ก.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 5  Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
06 ส.ค. 64 - 08 ส.ค. 64

โครงการอบรมหลักสูตร “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ”

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
07 ส.ค. 64 - 07 ส.ค. 64

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 ส.ค. 64 - 20 ส.ค. 64

โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 26

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
19 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ส.ค. 64 - 29 ส.ค. 64

การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 17

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 ก.ย. 64 - 03 ก.ย. 64

2-3/09-2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
03 ก.ย. 64 - 04 ก.ย. 64

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ก.ย. 64 - 11 ก.ย. 64

การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่1(Key elements in construction engineering) รุ่นที่3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
17 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 6

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ต.ค. 64 - 28 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง  รุ่นที่  1

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 64 - 29 ต.ค. 64

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
30 ต.ค. 64 - 30 ต.ค. 64

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
13 พ.ย. 64 - 13 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 พ.ย. 64 - 26 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 5
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
27 พ.ย. 64 - 28 พ.ย. 64

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 2/2564

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
01 ธ.ค. 64 - 02 ธ.ค. 64

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 4 วันที่  1-2  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 (พุธ-พฤหัสบดี)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ