อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
24 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63

24/01/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 4

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
25 ม.ค. 63 - 26 ม.ค. 63

อบรม เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้”

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63

25 มกราคม  2563 พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 7

อาคาร วสท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
25 ม.ค. 63 - 25 ม.ค. 63

การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 9

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
27 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63

การอบรมหลักสูตรเรื่อง การใช้โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2020 รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 ม.ค. 63 - 30 ม.ค. 63

การอบรมเรื่อง การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile และการออกแบบ Sheet Pile   รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
01 ก.พ. 63 - 01 ก.พ. 63

1/02/2563การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 54

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
05 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 63

หลักสูตรพัฒนาผู้ชำนาญการติดตั้ง เพิ่ม-ลด ความสูง ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ระดับ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. และที่โกดังทาวเวอร์เครน SUN JUPITOR คลองแปด วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63

การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานบริหารโครงการ (Project Management for Practitioners) รุ่นที่ 4

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63

06/02/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ภูเก็ต

ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จ.ภูเก็ต วสท
07 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน Electric Railway Traction Engineering

วันที่ 7-8 และ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร วสท.  

อาคาร วสท. วสท
08 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 22

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
14 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 19

อาคาร วสท.
15 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63

การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 38

วิศวกรรมเครื่องกล
18 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen รุ่นที่ 14

อาคาร วสท.
20 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63

การอบรมเรื่อง   รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63

21/02/63 *ปิดรับสมัคร*หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 9

อาคาร วสท.
21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63

21-23/02/2563การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 รุ่นที่1/2563

ชั้น 4 ห้องประชุม 1 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63

21/02/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.เชียงราย

ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงราย วสท
21 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม วันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  (ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63

ศึกษาประวัติศาสตร์ด้านวิศวกรรม วัดโสธรวรารามวรวิหาร, วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร, วิหารเซียน, เขาชีจรรย์ จังหวัดชลบุรี

่จังหวัดชลบุรี
26 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 10

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63

อบรมหลักสูตร ตะลุยโจทย์วิชา Soil และ Structure เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63

28-29/02/2563การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 1/2563

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
28 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63

อบรมหลักสูตร ตะลุยโจทย์วิชาปฐพีกลศาสตร์ (Soil) เพื่อเตรียมพร้อมการสอบ

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63

การอบรมเรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment) 1/2563

อาคาร วสท.
01 มี.ค. 63 - 01 มี.ค. 63

การอบรมเรื่อง การออกแบบเส้นทางหนีไฟและการคำนวณเวลาการอพยพ 1/2563

อาคาร วสท.
02 มี.ค. 63 - 03 มี.ค. 63

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63

6-28/03/2563 การอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 49

อาคาร วสท.
06 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63

6-7/3/2563การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า (ภายนอกและภายใน)

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
06 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคารโรงงานโครงสร้างเหล็ก ระบบ Rigid Frame ขั้นพื้นฐาน

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63

06/03/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ระยอง

ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง วสท
06 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
07 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63

การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 33

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63

10/03/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.อุดรธานี

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี วสท
10 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 30

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 6

อาคาร วสท.
12 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 22

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63

โครงการอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม รุ่นที่ 6

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
13 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63

13/03/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 5

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 39

อาคาร วสท.
14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63

การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2

อาคาร วสท วิศวกรรมเครื่องกล
17 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63

การฝึกอบรมเรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 11

อาคาร วสท.
18 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 14

อาคาร วสท.
19 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63

ลักสูตรการอบรมและสอบเรื่อง การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
20 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63

โครงการอบรม หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี (Supervisory Skill) รุ่นที่ 8

อาคาร วสท สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63

การฝึกอบรมเรื่อง การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี 1/2563

อาคาร วสท.
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล
(Basic Design of Lifting Equipment) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 8

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63

ระบบปรับอากาศ ปั๊มน้ำ และระบบท่อน้ำดับเพลิง รุ่นที่ 6

วิศวกรรมเครื่องกล
24 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63

โครงการอบรมเรื่อง “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 12

อาคาร วสท.
24 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 6

อาคาร วสท.
25 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63

การอบรมเรื่อง การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและความเสียหายในระบบไฟฟ้า อันเนื่องจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าและกรณีศึกษา รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63

โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 32

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
26 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63

27/03/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.พระนครศรีอยุธยา

ณ ห้องประชุมแผนกช่างก่อสร้าง ชั้น 2 อาคารช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วสท
27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63

27/03/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. วสท
28 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63

การอบรมเรื่อง   พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค  รุ่นที่ 6
(Facility Management Fundamental) 

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
01 เม.ย. 63 - 02 เม.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย Microsoft Project รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 เม.ย. 63 - 03 เม.ย. 63

03/04/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.สงขลา

ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา วสท
04 เม.ย. 63 - 05 ม.ค. 63

WORK SHOP ภาคีพิเศษโยธาเข้มข้น รุ่นที่ 4

โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซต์ จังหวัดนครปฐม วิศวกรรมโยธา
08 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63

โครงการอบรม หลักสูตร การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข รุ่นที่ 25

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
17 เม.ย. 63 - 18 ม.ค. 63

การอบรมเรื่อง ทบทวนความรู้เพื่อสอบขอรับใบอนุญาตภาคีวิศวกรโยธา รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและควบคุมต้นทุนด้วย Ms Project รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63

การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากล ISO 45001:2018 และ การตรวจติดตามภายใน ( ISO 45001:2018 Introduction & Internal Auditor ) รุ่นที่ 3 วันที่  23-24  เมษายน  พ.ศ. 2563 (พฤหัสบดี-ศุกร์)

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
24 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63

24/04/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ศรีสะเกษ

ณ ห้องประชุมถนอม อินทรกำเนิด โรงแรมศรีพฤทธาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ วสท
24 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63

24/04/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วสท
25 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 เม.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 (เรียนรวม 9 วิชา)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63

การอบรมเรื่อง กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63

การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 23

ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
30 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรนและการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรม หลักสูตร การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 56

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
08 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63

08/05/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ชุมพร

ณ ห้องประชุมไพลิน โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จ.ชุมพร วสท
09 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
09 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
15 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63

15/05/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ "ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย" รุ่นที่ 6

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
16 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 3 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 พ.ค. 63 - 16 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Construction Site Safety) หลักสูตร “การวางแผนการยกอุปกรณ์หนักโดยปั้นจั่น” (Lifting Plan)

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63

20-23/5/2563การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 25

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
20 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วางแผนและบริหารโครงการระบบ CPM ด้วย PRIMAVERA 6.0  รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
22 พ.ค. 63 - 22 พ.ค. 63

22/05/63 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 12

อาคาร วสท. วสท
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 4 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 1/2563

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
23 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบโครงสร้างรับแรงลม และแผ่นดินไหว โดยโปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63

29/05/63 อบรมและ Workshop หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร สาขาโยธา จ.ราชบุรี

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารทวารวดี (หอสมุด) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี วสท
30 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 5 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
30 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63

การอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ  รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
06 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 6 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
10 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวางแผนและบริหารโครงการขั้นสูงด้วย PRIMAVERA P6

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
13 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 7 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
17 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
18 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
20 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 8 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
25 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63

การอบรมเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
27 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4 วิชาที่ 9 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ก.ค. 63 - 16 ม.ค. 63

การอบรมเรื่อง ความรู้ทางโลหะวิทยาเพื่อการเลือกใช้งานเหล็กและอะลูมิเนียม รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.