อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
28 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62

โครงการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
28 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
28 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62

28-29/6/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” จ.ชลบุรี วันที่ 28-29 มิถุนายน 2562

โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส, พัทยา, ห้องสมอทอง ชั้น 2 วิศวกรรมไฟฟ้า
28 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62

โครงการอบรมหลักสูตร พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 5 (เลื่อนการอบรมอย่างไม่มีกำหนด)

วสท. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
29 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
29 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62

การบัญชีบริหาร : สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี รุ่นที 2/2562

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.ค. 62 - 04 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ก.ค. 62 - 05 ก.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 20 จ.เชียงใหม่

โรงแรมบริค โฮเทล จ.เชียงใหม่  สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
04 ก.ค. 62 - 04 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
05 ก.ค. 62 - 05 ก.ค. 62

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 5 : งานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป / งานโครงสร้างเหล็กทั่วไป

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
05 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 37

อาคาร วสท. วสท
06 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
06 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง (Technical Design of Freight Lift: Electric Hoist operated) รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.ค. 62 - 06 ก.ค. 62

6/7/62การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
06 ก.ค. 62 - 07 ก.ค. 62

6-7/7/19 การอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร ความปลอดภัยนั่งร้าน และการตรวจสอบ รุ่นที่ 21

ห้องประชุมชั้น2 อาคาร9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
06 ก.ค. 62 - 06 ก.ค. 62

อบรมการเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 13

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62

10/7/2562 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB) รุ่นที่ 2/2562 

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
10 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง“ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental)”รุ่นที่ 4

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 และ อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบหม้อน้ำ รุ่นที่ 20

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะ   รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 6 : งานรั้ว ถนน และระบบระบายน้ำในโครงการ

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
13 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 2  ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
19 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62

การวัดวิเคราะห์และแก้ปัญหาการสั่นของเครื่องจักรกล  เพื่อการบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

วสท.
19 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) รุ่นที่ 2 **ปิดรับสมัคร รุ่นที่ 2**

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท.
19 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 วิศวกรรมไฟฟ้า
20 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62

อบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62

การอบรมเชิงวิชาชีพ การออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงไร้คาน (Design of Post-tensioned Flat Slab) รุ่นที่ 5

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
22 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62

โครงการอบรม กฎกระทรวง และ มาตรฐาน มยผ. การออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ฉบับใหม่

ชั้น 6 อาคาร วสท.
23 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างรายงานการจัดการพลังงาน (อัตโนมัติ) ด้วยเทคนิค Excel สำหรับโรงงานควบคุม รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
23 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62

24-26/7/19 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษจากสภาวิศวกร รุ่นที่ 30

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62

26-27/07/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้" จ.ภูเก็ต

โรงแรม เคป พันวา ห้องธัมรินทร์ ชั้น G จ.ภูเก็ต วิศวกรรมไฟฟ้า
30 ก.ค. 62 - 01 ส.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 21 จ.ขอนแก่น

โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
01 ส.ค. 62 - 01 ส.ค. 62

1/8/19 การอบรม หลักสูตร การคำนวณกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพฯ วิศวกรรมโยธา
02 ส.ค. 62 - 03 ส.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd. อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
02 ส.ค. 62 - 03 ส.ค. 62

2-3/8/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 3/2562

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
03 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 3 วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
03 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง พื้นฐานวิศวกรรมงานระบบสาธารณูปโภค (Facility Management Fundamental) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
03 ส.ค. 62 - 04 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบดับเพลิงสำหรับคลังสินค้าและระบบสารสะอาดดับเพลิง รุ่นที่ 16

อาคาร วสท. วสท
06 ส.ค. 62 - 06 ส.ค. 62

6/8/62 การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การเลือกใช้ การออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษาแผงสวิตซ์แรงต่ำ (MDB)

วสท ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
07 ส.ค. 62 - 08 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 4

๊ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ฝึกระบบไฮดรอลิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร (พระนครเหนือ) วิศวกรรมเครื่องกล
07 ส.ค. 62 - 08 ส.ค. 62

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 28

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
07 ส.ค. 62 - 09 ส.ค. 62

7-9/8/19 โครงการอบรมและดูงาน หลักสูตร “การบริหารโครงการก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ”

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
08 ส.ค. 62 - 08 ส.ค. 62

การสัมมนาเรื่อง“ระบบทำความเย็นขนาดเล็ก กับการใช้ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น” 

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
09 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62

9-10/8/19 โครงการอบรม หลักสูตร Contract Administration & Project Management รุ่นที่ 23

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
10 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง   เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
14 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม  ครั้งที่ 2/2562

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
15 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง Midas nGen & Gen รุ่นที่ 13

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39 สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง การออกแบบเลือกใช้และการบำรุงรักษาเครื่องสูบส่งน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย รุ่นที่ 2

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
16 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) รุ่นที่ 3

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62

การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 20

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62

17-18/8/19 โครงการอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร การออกแบบ Model 3 มิติ ด้วย Sketchup ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 19

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วิศวกรรมโยธา
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62

21-23/08/19 โครงการอบรม หลักสูตร “การพิจารณาข้อมูลดิน ปัญหาฐานราก และการแก้ไข” รุ่นที่ 23

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
22 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง การบริหารจัดการอุตสาหกรรมสำหรับวิศวกร
(Industry Management Professional for Engineer)
ระหว่างวันพฤหัส-ศุกร์ที่ 22 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. ชั้น 4 ห้องประชุม 3 วิศวกรรมอุตสาหการ
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 32

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง  การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน  รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62

การอบรมเรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม
(Industrial Cost Management )

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
24 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
24 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62

24-25/8/62การอบรมเรื่อง มาตรฐานการป้องกันฟ้าผ่า รุ่นที่ 2/2562

ชั้น 4 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
25 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 4

อาคาร วสท. วสท
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62

โครงการฝึกอบรม ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยงานทางระดับต้น (Inspector) ของกรมทางหลวงชนบท รุ่นที่ 22 จ.สุราษฎร์ธานี

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62

29-31/08/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (มาตรฐานฉบับใหม่) จ.ขอนแก่น ปี 2562

โรงแรม โฆษะ ห้องมงกฎเงิน ชั้น 2 จ.ขอนแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า
31 ส.ค. 62 - 01 ก.ย. 62

31/8-1/9/62โครงการอบรม หลักสูตร การประมาณราคากลางงานราชการ รุ่นที่ 13

ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพฯ วิศวกรรมโยธา
31 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62

การวิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคารด้วยโปรแกรม EnergyPlus รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
06 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62

การอบรมหลักสูตร“ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 48

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
06 ก.ย. 62 - 06 ก.ย. 62

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 17

อาคาร วสท. วสท
06 ก.ย. 62 - 06 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง  “ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ”  รุ่นที่ 1

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
07 ก.ย. 62 - 08 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 10
(Sling and Lifting Accessories Inspection Technique)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62

11/09/2562 การฝึกอบรม เรื่อง “การใช้ MULTI-COST CODE ในงาน COST ENGINEERING สำหรับงานอาคาร” รุ่นที่ 10

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62

13-15/9/2562การอบรมเรื่อง มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556  (มาตรฐานฉบับใหม่) รุ่นที่ 3/2562

ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
13 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62

13/09/62 **ปิดรับสมัคร**หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 4

อาคาร วสท.
13 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง Tear down process วิธีการเผยราคาวัตถุดิบ (RM Cost) ของคู่แข่ง
(Material Cost Estimation by Tear Down Process)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
14 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 2/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
17 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง “COST CONTROL FOR LARGE BUILDING PROJECT” รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง การสร้างแบบจำลองสามมิติจากภาพถ่ายด้วยโดรน และการประยุกต์ใช้ในการวิศวกรรมโยธา

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62

19-22/9/19 การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 55

ห้องประชุมอาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
20 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62

อบรมเรื่อง การลดต้นทุนของวัตถุดิบ ด้วยกรรมวิธีทางวิศวกรรมและการจัดซื้อจัดหา
(Material Cost Down by Re-engineering and Sourcing & Purchasing Process)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
21 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ (Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers) รุ่นที่ 3

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
24 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62

24-27/09/62การอบรมหลักสูตร มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 5

อาคาร วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 14

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
27 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62

การอบรมเรื่อง กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
28 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62

การอบรม เรื่อง “วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร”

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
02 ต.ค. 62 - 05 ต.ค. 62

2-5/10/2562การอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ: ระดับ 1 รุ่นที่ 24

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
03 ต.ค. 62 - 06 ต.ค. 62

3-6/10/19 การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบปั้นจั่น (Crane)”

ห้องประชุมอาคาร วสท. กรุงเทพฯ วิศวกรรมเครื่องกล
04 ต.ค. 62 - 04 ต.ค. 62

4/10/62 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 5

อาคาร วสท.
04 ต.ค. 62 - 04 ต.ค. 62

การอบรมเรื่อง การจัดทำเป้าหมายและแผนงานการลดตันทุนวัตุดิบ (RM Cost) สำหรับผู้บริหาร
(Material Cost Down Target and Plan for Management)

ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
05 ต.ค. 62 - 05 ต.ค. 62

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 11

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
10 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62

การอบรมสัมนาเรื่อง การเลือกและประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รุ่นที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
16 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62

การอบรมเรื่อง มาตรฐานใหม่การออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 13

อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62

การอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา” รุ่นที่ 9

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62

โครงการอบรมหลักสูตร “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง (Strength Design Method) สำหรับโครงสร้างพิเศษ”

ห้องประชุมอาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
25 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล  รุ่นที่ 4

ห้องประชุม อาคาร วสท. สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
01 พ.ย. 62 - 01 พ.ย. 62

1/11/62 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 6

อาคาร วสท.
02 พ.ย. 62 - 03 พ.ย. 62

การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 1/2562

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
21 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62

การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)   รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
22 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62

22-23/11/2562การอบรมมาตรฐานเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 4

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62

NFPA 101 The Life Safety Code: 2018 Edition

ห้อง รามคำแหง 2,4 โรงแรม เอสซีปาร์ค สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.