อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66

***ยืนยันการจัดอบรม*** การตรวจวัดและวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบอากาศอัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
29 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66

29-30/9/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง SuperMap iDesktop สำหรับผู้สนใจโปรแกรมระบบสารสนเทศ 3 มิติ ในงานวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 1

ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
29 ก.ย. 66 - 29 ก.ย. 66

การอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า”  รุ่นที่ 2

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
30 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบอาคาร 8 ชั้น โดยใช้โปรแกรม Tekla Structural Designer รุ่นที่1

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
30 ก.ย. 66 - 30 ก.ย. 66

30/09/2565 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ รุ่นที่ 4 (อบรมออนไลน์)

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
01 ต.ค. 66 - 01 ต.ค. 66

การอบรมออนไลน์ เรื่อง การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 9

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมความปลอดภัย
03 ต.ค. 66 - 03 ต.ค. 66

การติดตั้งระบบ EV Charger

ออนไลน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
05 ต.ค. 66 - 05 ต.ค. 66

การอบรม เรื่อง การออกแบบการแบ่งส่วนอาคาร (Fire Compartment)

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
05 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66

Workshop : พื้นฐานการออกแบบ Castellated Beam ด้วยโปรแกรม STAAD.Pro

ณ ห้องสถาบัน BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
05 ต.ค. 66 - 05 ต.ค. 66

การอบรม เรื่อง “เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม” (Lockout Tagout in Engineering Work)

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
06 ต.ค. 66 - 06 ต.ค. 66

การอบรม เรื่อง  มาตรฐานการออกแบบทางหนีไฟ

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
06 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66

6-7/10/2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 5 **เลื่อนอบรมยังไม่มีกำหนด**

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ B.B Rental Co.,Ltd อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี วิศวกรรมเครื่องกล
06 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66

การอบรมออนไลน์ เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)” รุ่นที่2/2566

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
07 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66

การอบรมและฝึกปฏิบัติงาน หลักสูตร “สำรวจและการวางผังงานก่อสร้างเบื้องต้น” รุ่นที่ 11

อาคาร วสท วิศวกรรมโยธา
07 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66

7/10/2566 การอบรมออนไลน์เรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก โดยการสร้างแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจสอบ รุ่นที่ 4

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
07 ต.ค. 66 - 07 ต.ค. 66

7/10/2566 - การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 18

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
11 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

สัมมนาและศึกษาดูงานเรื่อง “Advance Steel Fabrication Technology”

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิศวกรรมโยธา
11 ต.ค. 66 - 11 ต.ค. 66

11/10/2566 การอบรมเรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวิศวกร รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วสท
16 ต.ค. 66 - 17 ต.ค. 66

16-17/10/2566 การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าใต้ดิน รุ่นที่ 3

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
21 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66

การอบรมออนไลน์ เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 12

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมความปลอดภัย
26 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

การสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิศวกรรมโครงสร้างอย่างยั่งยืน“เทคโนโลยีการออกแบบและก่อสร้างสะพานช่วงยาวในประเทศไทย”ตอนที่ 2 สะพานขึงและสะพานแบบเอกซ์ทราโดส

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
26 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66

การอบรมเรื่อง “การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 4 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคงานออกแบบฐาน ติดตั้ง เพิ่มความสูง ทาวเวอร์เครน (Tower Crane) รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และศูนย์ซ่อมเครื่องจักรกล บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด นวนคร วิศวกรรมเครื่องกล
27 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

27-28/10/2566 การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

วสท. ชั้น 4 วิศวกรรมไฟฟ้า
27 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

27-28/10/2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการออกแบบสำหรับลิฟต์ขนส่งวัสดุที่ใช้รอกไฟฟ้าเป็นต้นกำลัง รุ่นที่ 4

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. และ ณ บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซ.ลาดปลาเค้า 72 แยก 6 วิศวกรรมเครื่องกล
27 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66

**27-10-66** การอบรมออนไลน์ มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 12

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

28-29/10/66-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง
ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 7

วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
28 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen ( ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP ) รุ่นที่ 5

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
28 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66

*** 28-10-2566*** การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา รุ่นที่ 15

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 7) หมวดที่ 4-2 ระบบของไหลในท่อรับแรงดัน หรือสุญญากาศ ME-PP02 เครื่องสูบน้ำ พัดลม และระบบอัดอากาศ รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
04 พ.ย. 66 - 05 พ.ย. 66

4-5/11/2566 - การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 50

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
06 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 66

การอบรมเชิงการบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 39

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
07 พ.ย. 66 - 07 พ.ย. 66

***7-11-2566*** การอบรมเรื่อง การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผลด้วยกิจกรรม KAIZEN

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
08 พ.ย. 66 - 08 พ.ย. 66

การอบรมเรื่อง “เทคนิคการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์งานด้านการยศาสตร์ : Ergonomics (กรณีศึกษา)” (รุ่นที่ 1)

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
10 พ.ย. 66 - 10 พ.ย. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การคำนวณระยะเวลาอพยพหนีไฟตามมาตรฐาน” รุ่นที่ 3

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
11 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

**15-16/11/2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management ) รุ่นที่ 5

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
11 พ.ย. 66 - 11 พ.ย. 66

11/11/2566-การวัดและควบคุมในภาคอุตสาหกรรม รุ่นที่ 3 (อบรมออนไลน์)

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างด้วยโปรแกรม Prota Structure

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต วิศวกรรมโยธา
12 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

12/11/2566 - ขั้นตอนการก่อสร้าง “เสา คาน พื้น และโครงหลังคา” รุ่นที่ 1

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมโยธา
12 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66

การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 8) หมวดที่ 5 ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย ME-FP เครื่องสูบน้ำดับเพลิง การดับเพลิงด้วยสารสะอาดและโฟม

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
13 พ.ย. 66 - 16 พ.ย. 66

13-16/11/2566 การอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 6

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66

*13-11-2566* การอบรมเรื่อง ISO9001:2015 สำหรับผู้บริหาร

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
15 พ.ย. 66 - 15 พ.ย. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบ ทดสอบ สมรรถนะระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ และโถงลิฟต์ดับเพลิง”

ชั้น 15 อาคารวรรณสรณ์ (แยกพญาไท 35 อาคารวรรณสรณ์ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ) วิศวกรรมความปลอดภัย
17 พ.ย. 66 - 17 พ.ย. 66

17/11/2566 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 27

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 56"

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
18 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

**18-19  พฤศจิกายน ** การอบรมเรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM รุ่นที่ 7

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
18 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

18/11/2566 การอบรมเรื่อง แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 3 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 พ.ย. 66 - 18 พ.ย. 66

18/11/2566 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยกตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
18 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66

18-19/11/2566- โรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและกังหันก๊าซ รุ่นที่ 3

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
21 พ.ย. 66 - 22 ก.ย. 66

โครงการอบรมเทคโนโลยี ไลดาร์ (Lidar 3D Scanner) ในงานสำรวจ

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
24 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

24/11/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 16

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
24 พ.ย. 66 - 24 พ.ย. 66

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบ อุปกรณ์ยับยั้งการตกในการปฏิบัติงานบนที่สูง” 

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมความปลอดภัย
25 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

**25-11-2566** การอบรมเรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance รุ่นที่ 5

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
25 พ.ย. 66 - 25 พ.ย. 66

25/11/2566 การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากลที่ใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 3

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
26 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66

การอบรมออนไลน์ เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method  สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 19

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมความปลอดภัย
27 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66

*27-10-2566* การอบรมเรื่อง ISO9001:2015 สำหรับหัวหน้างาน

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
02 ธ.ค. 66 - 02 ธ.ค. 66

2/12/2566 การตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียหายลวดวิ่ง รุ่นที่ 1

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 ธ.ค. 66 - 03 ธ.ค. 66

2-3/12/2566 การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 20

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
08 ธ.ค. 66 - 08 ธ.ค. 66

8/12/2566 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 7

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
13 ธ.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66

หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “การตรวจสอบ ทดสอบ ระบบท่อแห้งชะลอน้ำเข้า (Pre-Action System) และระบบหมอกน้ำดับเพลิง (Water Mist System)” รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เคเอฟไอ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วิศวกรรมความปลอดภัย
15 ธ.ค. 66 - 15 ธ.ค. 66

**15-12-2566** การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 11 (ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
15 ธ.ค. 66 - 17 ก.ย. 66

การอบรมเรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่ 5 (Key elements in construction engineering)

อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
16 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

16-17 ธันวาคม 2566 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 31

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมเครื่องกล
16 ธ.ค. 66 - 16 ธ.ค. 66

16/12/2566-การออกแบบระบบก๊าซเชื้อเพลิง รุ่นที่ 14

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
17 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66

17/12/2566-การทบทวนความรู้สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Mini Mechanical Courses) รุ่นที่ 3 (วิชาที่ 9) ME-EN01 มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
19 ม.ค. 67 - 21 ม.ค. 67

19-21/01/2567 การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 41

Zoom Online วิศวกรรมเครื่องกล