อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
27 ม.ค. 65 - 28 ม.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) รุ่นที่ 1

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
28 ม.ค. 65 - 28 ม.ค. 65

28/01/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 16 **ปิดรับสมัคร**

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
28 ม.ค. 65 - 28 ม.ค. 65

เลื่อนเป็นวันที่ 11/2/65 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API รุ่นที่ 8

ออนไลน์ วิศวกรรมเครื่องกล
29 ม.ค. 65 - 29 ม.ค. 65

29/01/2565การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าอาคาร เพื่อการบำรุงรักษาและความปลอดภัย (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 57

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
29 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65

29-30/01/2022- การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 44

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
29 ม.ค. 65 - 30 ม.ค. 65

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างโมเดลจําลองโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์ และออกแบบโดยโปรแกรมสำเร็จรูป Midas Gen ( ระดับเบื้องต้น STEP BY STEP )

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
29 ม.ค. 65 - 29 ม.ค. 65

29/01/2565 เสวนาเรื่อง ปัญหาฐานรากและงานดิน.... เตรียมสอบสามัญและวุฒิวิศวกรโยธา จังหวัดเชียงใหม่ **เลื่อนไม่มีกำหนด**

ณ ห้อง คอนเวนชั่น 2 ชั้น 2 wintree city resort ching mai จังหวัดเชียงใหม่ วสท
02 ก.พ. 65 - 04 ก.พ. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การถอดแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม SketchUP-BIM

ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
02 ก.พ. 65 - 02 ก.พ. 65

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน “การออกแบบติดตั้ง Super Truss ณ โครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์”

อาคาร วสท. และโครงการปรับปรุงศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” วิศวกรรมโยธา
03 ก.พ. 65 - 04 ก.พ. 65

3-4/02/2565 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์ Inkscape” รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM) **เลื่อนไปวันที่ 10-11 มีนาคม 2565**

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
03 ก.พ. 65 - 04 มี.ค. 65

การอบรมหลักสูตร มาตรฐานการตรวจสอบหม้อน้ำชนิดท่อไฟ วสท. รุ่นที่ 2

ออนไลน์ วิศวกรรมเครื่องกล
03 ก.พ. 65 - 25 ก.พ. 65

23-25/02/22 โครงการอบรม หลักสูตร ทบทวนความรู้เพื่อความพร้อมเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สาขาโยธา รุ่นที่ 16

online ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมโยธา
04 ก.พ. 65 - 04 ก.พ. 65

4/02/2565การคำนวณกระแสลัดวงจร และแรงดันตก

ออนไลน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
04 ก.พ. 65 - 06 ก.พ. 65

การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 48

ผ่านระบบ Zoom วสท
05 ก.พ. 65 - 06 ก.พ. 65

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 26

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.พ. 65 - 11 ก.พ. 65

11/02/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 10

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
11 ก.พ. 65 - 12 ก.พ. 65

11-12/02/65 อบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 10

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.พ. 65 - 11 ก.พ. 65

11/02/2565 การอบรมเรื่อง ระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับรถปั้นจั่นและเครื่องจักรกลหนัก รุ่นที่ 7 (Fundamental Hydraulic System of Cranes and Heavy Machinery) (ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
11 ก.พ. 65 - 12 ก.พ. 65

โครงสัมมนาและการศึกษาดูงานโครงสร้าง“สะพานพระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก"

โรงแรมดราก้อน ริเวอร์ อเวนิว จ.พิษณุโลก วิศวกรรมโยธา
11 ก.พ. 65 - 11 ก.พ. 65

11/2/65 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ ตาม ASME และ API รุ่นที่ 8

ออนไลน์ วิศวกรรมเครื่องกล
12 ก.พ. 65 - 13 ก.พ. 65

12-13/02/2565-Substation Equipment and Protective Relaying

โรงแรม เอส ซี ปาร์ค วิศวกรรมไฟฟ้า
12 ก.พ. 65 - 19 ก.พ. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง หลักการสำคัญในวิศวกรรมการก่อสร้าง รุ่นที่ 3 (Key elements in construction engineering)

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM วิศวกรรมโยธา
16 ก.พ. 65 - 18 ก.พ. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม (Industrial Risk Management)

ผ่าน ระบบZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
17 ก.พ. 65 - 18 ก.พ. 65

17-18/02/64 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประยุกต์ใช้ Google Apps Script เพื่อขับเคลื่อนงานในองค์กร” รุ่นที่ 1 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
18 ก.พ. 65 - 18 ก.พ. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 23

อาคาร วสท. วสท
20 ก.พ. 65 - 20 ก.พ. 65

การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 12

ผ่านระบบ Zoom วสท
22 ก.พ. 65 - 22 ก.พ. 65

22/02/2565การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2565

ออนไลน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
22 ก.พ. 65 - 23 ก.พ. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การจำลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) รุ่นที่ 1

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
23 ก.พ. 65 - 25 ก.พ. 65

การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 7

ออนไลน์ วิศวกรรมเครื่องกล
25 ก.พ. 65 - 25 ก.พ. 65

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
26 ก.พ. 65 - 27 ก.พ. 65

26-27/02/2565 Transmission and Distribution System

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
01 มี.ค. 65 - 03 มี.ค. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Revit Architecture Essential

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. และออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
02 มี.ค. 65 - 03 มี.ค. 65

2-3/03/2565 การออกแบบ ติดตั้ง และตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่นที่ 1/2565

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
04 มี.ค. 65 - 04 มี.ค. 65

04/03/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 17

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
04 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65

04/03/2565 อบรมผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 54

อาคาร วสท.
04 มี.ค. 65 - 05 มี.ค. 65

4-5/03/2565 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก (Sling and Lifting Accessories Inspection Technique) รุ่นที่ 15

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
04 มี.ค. 65 - 05 มี.ค. 65

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 17

ออนไลน์ระบบ Zoom
05 มี.ค. 65 - 06 มี.ค. 65

การอบรมอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 6

ผ่านระบบ Zoom วสท
11 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65

11-13/03/2565 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ. 2564) รุ่นที่ 1/2565

โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์ (S Ratchada Leisure Hotel) วิศวกรรมไฟฟ้า
12 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65

12-13/03/2565 อบรมเรื่อง เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2 รุ่นที่ 3 Technique of Inspection Report Preparing in Crane by Por.Jor.1 & 2 Form (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
12 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65

วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 1

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
13 มี.ค. 65 - 13 มี.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง หลักการป้องกันอัคคีภัยกับการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย รุ่นที่ 3

ผ่านระบบ Zoom วสท
15 มี.ค. 65 - 16 มี.ค. 65

โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการหลักสูตร การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice) สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 35

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
16 มี.ค. 65 - 17 มี.ค. 65

16-17/03/2565 การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคารระดับต้น” (ทฤษฎีและปฏิบัติ) รุ่นที่ 2/2565

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
19 มี.ค. 65 - 19 มี.ค. 65

19/03/2564 - การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำอย่างถูกต้อง เพื่อประหยัดค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้า รุ่นที่ 15

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
20 มี.ค. 65 - 20 มี.ค. 65

การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 5

ผ่านระบบ Zoom วสท
23 มี.ค. 65 - 26 มี.ค. 65

23-26/03/2565 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 7

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
24 มี.ค. 65 - 24 มี.ค. 65

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 8

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
29 มี.ค. 65 - 31 มี.ค. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Revit MEP Essential

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
01 เม.ย. 65 - 02 เม.ย. 65

1-2/04/2565 การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นที่ 1/2565

ณ ห้องแมนดาริน C ชั้น 2 โรงแรม แมนดาริน (สามย่าน) วิศวกรรมไฟฟ้า
21 เม.ย. 65 - 23 เม.ย. 65

21-23-04/2565 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย จ.เชียงใหม่

โรงแรม แคนทารี ฮิลส์ จ.เชียงใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า
23 เม.ย. 65 - 23 เม.ย. 65

23/04/2565 อบรมเรื่อง กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้ (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.
26 เม.ย. 65 - 26 เม.ย. 65

26/04/2565 พื้นฐานความรู้เบื้องต้นสำหรับวิศวกรไฟฟ้า (สำหรับการใช้งาน และการพัฒนาเป็นวิศวกรมืออาชีพ)

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
06 พ.ค. 65 - 06 พ.ค. 65

28/05/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 18

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
30 พ.ค. 65 - 30 พ.ค. 65

30/05/2565 การอบรมเรื่อง แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 2 (Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) **อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM**

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
04 มิ.ย. 65 - 04 มิ.ย. 65

04/06/2565 อบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก โดยการสร้างแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการตรวจสอบ รุ่นที่ 2 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล