อบรมสัมมนา

วันที่ ชื่องาน สถานที่ สาขา ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65

27-30/9/2565 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย รุ่นที่ 7 (เต็ม ** ปิดรับ)

วสท. วิศวกรรมไฟฟ้า
28 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65

การอบรมเรื่องมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รุ่นที่ 17

อาคาร วสท. วสท
29 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65

สัมมนาออนไลน์ฟรี หัวข้อ “การติดตั้งและตรวจสอบ Fire Stop Material”

ผ่านระบบ Zoom วสท
01 ต.ค. 65 - 02 ต.ค. 65

การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 13 (Zoom Online)

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 ต.ค. 65 - 01 ต.ค. 65

01/10/2565 การอบรมเรื่อง ผู้ตรวจสอบรอกมือสาวและรอกโยกตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 5 (Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in International Standard) **ยกเลิก มีกำหนดจัดอีกครั้งวันที่ 28 มค 66****

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
01 ต.ค. 65 - 02 ต.ค. 65

1-2/10/2565 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 7 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้" **ยกเลิก**

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
05 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65

การอบรมเรื่อง ออกแบบทำแบบอาคารโดย ARCHICAD BIM พร้อมถอดปริมาณ BOQ รุ่นที่ 2

ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
05 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65

5-7/10/65 ทบทวนความรู้พื้นฐานวิศวกรรมด้านวิศวกรรมโยธาเพื่อเลื่อนระดับวิชาชีพ รุ่นที่ 18

ONLINE ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมโยธา
06 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง พัฒนาทักษะในการดับเพลิงกู้ภัยภายในอาคาร รุ่น 2

ผ่านระบบ Zoom วสท
06 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65

อบรมออนไลน์ แนวทางตรวจสอบ ออกแบบ และการก่อสร้าง เพื่อเสริมกำลังโครงสร้างอาคารอย่างถูกต้องและปลอดภัย วันที่ 6-7 ตุลาคม 2565

อบรมออนไลน์ วิศวกรรมโยธา
07 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65

การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน รุ่นที่ 8

ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 วิศวกรรมเครื่องกล
07 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65

7-8/10/2565 การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop ตามมาตรฐาน วสท. รุ่นที่ 3/2565

โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท วิศวกรรมไฟฟ้า
08 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65

8-9/10/2565 - การอบรมเรื่อง การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร รุ่นที่ 47

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
08 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65

08-09/10/2565 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 8 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)" **ยกเลิก**

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
09 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65

กรณีศึกษาอุบัติเหตุจากหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
11 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65

workshop:พื้นฐานกาออกแบบ Cellular beam ด้วยโปรแกรม Tekla Structural Designerและ ตารางช่วยคำนวณ Cellular Beam warehouse

ณ ห้องสถาบัน BIM ใน วสท. ชั้น 3 อาคาร วสท. วสท
15 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65

20-21/08/2565 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน" **ยกเลิก**

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
16 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65

16/10/2565 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ (อบรมออนไลน์)

วสท. (ออนไลน์) วิศวกรรมเครื่องกล
16 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การหาขนาดท่อน้ำดับเพลิงและระบบส่งน้ำดับเพลิงโดยใช้ Hydraulic calculation method  สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง รุ่นที่ 15

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วสท
21 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการออกแบบแผนผังโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
22 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65

22/10/2565 การอบรมเรื่อง แนวทางการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรสำหรับเครื่องจักร รุ่นที่ 2 (Guidelines for Patent and Petty Patent for Machinery) **อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM**

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
26 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65

การจัดการต้นทุนอุตสาหกรรม (Industrial Cost Management )

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
26 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65

26-27/10/2565 มาตรฐานดาตาเซนเตอร์สำหรับประเทศไทย (ส่วนเพิ่ม 1) พ.ศ.2565

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
28 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65

28/10/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบดับเพลิงด้วยน้ำ” หัวข้อ “ชุดระบบวาล์วควบคุมและวาล์วสัญญาณเตือนภัย” รุ่นที่ 12

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
28 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65

28-30/10/2565 การบริหารงานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 39

อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39) วิศวกรรมเครื่องกล
28 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65

28-29/10/2565 การออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รุ่นที่ 2/2565

วสท. ชั้น 6 วิศวกรรมไฟฟ้า
29 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65

22-23/10/2565 อบรมเรื่อง EIT Mini Civil รุ่นที่ 6 "วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structure)" **ยกเลิก**

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมโยธา
29 ต.ค. 65 - 30 ต.ค. 65

29-30/10/2564 - โรงจักรต้นกำลังโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำและกังหันก๊าซ รุ่นที่ 1

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
08 พ.ย. 65 - 08 พ.ย. 65

08/11/65 การอบรมเรื่อง เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษา รถกระเช้า รุ่นที่ 4 Inspection and Maintenance of Mobile Elevated Work Platform (MEWP)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65

11/11/2565 - ความรู้ทั่วไปเรื่องลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ” รุ่นที่ 3

อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (ซอยรามคำแหง 39) วิศวกรรมเครื่องกล
11 พ.ย. 65 - 11 พ.ย. 65

มาตรฐานการบริหารความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงในโรงงานอุตสาหกรรม รุ่นที่ 9

ผ่านระบบ Zoom วิศวกรรมอุตสาหการ
11 พ.ย. 65 - 02 ธ.ค. 65

อบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 57

ชั้น 6 อาคาร วสท. วสท
11 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65

11-13/11/2565 การบริหารโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 7

ออนไลน์ ( วสท. ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65

การอบรมอบรมออนไลน์เรื่อง ระบบดับเพลิงด้วยน้ำสำหรับอาคารคลังสินค้า รุ่นที่ 9

ผ่านระบบ Zoom วสท
12 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65

12 - 13/11/2565 ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 28

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
12 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง โดยใช้ Lean Maintenance

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
12 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65

12/11/2565 การอบรมเรื่อง เทคนิคการผูกรัดวัสดุสำหรับรถขนส่ง (Lashing Technique for Transportation) รุ่นที่ 6 **อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM**

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
12 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65

การอบรมเรื่อง การเลือกและการคำนวณระบบควบคุมความชื้นในงานปรับอากาศ รุ่นที่ 17

ออนไลน์ระบบ Zoom
12 พ.ย. 65 - 12 พ.ย. 65

12/11/65 การวัดและควบคุมในระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2 (ออนไลน์)

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
18 พ.ย. 65 - 18 พ.ย. 65

23/09/2565 หลักสูตรพัฒนาทักษะ และทดสอบฝีมือผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง “ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้” รุ่นที่ 21

ณ ห้องศูนย์ทดสอบและพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม การป้องกันอัคคีภัย ชั้น 6 อาคาร วสท. วิศวกรรมความปลอดภัย
18 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65

18-20/11/2565 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (พ.ศ.2564) รุ่นที่ 4/2565

โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท วิศวกรรมไฟฟ้า
19 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65

19-20/11/65 อบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 11

ออนไลน์ระบบ Zoom วิศวกรรมเครื่องกล
19 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65

การอบรมเรื่อง กลยุทธ์การควบคุมอุปกรณ์คลังอะไหล่และซ่อมบำรุงรักษา

ณ อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
19 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65

19/11/2565 การอบรมเรื่อง มาตรฐานสากลที่นิยมใช้ในงานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 2 (อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM วิศวกรรมเครื่องกล
19 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65

วิศวกรรมพลังงาน ด้านเทคนิคและการจัดการพลังงาน รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท และผ่านโปรแกรม Zoom  วิศวกรรมเครื่องกล
25 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง การออกแบบ และติดตั้งระบบดับเพลิงด้วยน้ำ รุ่นที่ 52 (ใช้โปรแกรม Zoom)

ผ่านระบบ Zoom วสท
26 พ.ย. 65 - 27 พ.ย. 65

การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วย TPM

อาคาร วสท. วิศวกรรมอุตสาหการ
29 พ.ย. 65 - 01 ธ.ค. 65

การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 5

ห้องประชุม อาคาร วสท. วิศวกรรมเครื่องกล
02 ธ.ค. 65 - 02 ธ.ค. 65

การอบรมออนไลน์เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 8

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM วิศวกรรมอุตสาหการ
09 ธ.ค. 65 - 09 ธ.ค. 65

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจสอบและทดสอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) (ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 25

อาคาร วสท. วสท
18 ธ.ค. 65 - 18 ธ.ค. 65

การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 7

ผ่านระบบ Zoom วสท