ขอเชิญส่งตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญส่งตำราภาษาไทยที่มีคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลตำราดีเด่นด้านวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการ
เปิดรับสมัครส่งตำรา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ปิดรับสมัครส่งตำรา วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 31 สิงหาคม 2567