วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอาคารทรุด ซอยรามคำแหง 39

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ดร.ธเนศ วีระศิริ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และเขตวังทองหลาง เข้าตรวจสอบอาคารหอพัก 2 ชั้นทรุดตัวจมลงมากกว่า 1 เมตร ในซอยรามคำแหง 39 แยก 23 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง ผลมาจากการเสาเข็ม และฐานราก เจ้าหน้าที่ได้ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยเข้าไปในอาคาร เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย โดยวิศวกรรมสถานฯ ได้ทำการตรวจวัดการทรุดตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจเช็คว่า อาคารชะลอการทรุดตัวแล้วหรือไม่ ทั้งนี้หากมีการชะลอการทรุดตัวจนอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้ว ผู้พักอาศัยจึงจะได้สามารถเข้าไปขนย้ายสิ่งของออกมาได้