กลยุทธ์ การวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง

2.57 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿350.00

เกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้าง
1 การประมาณราคา
2 สัญญาในการก่อสร้าง
3การวิเคราะห์ราคาต่อหน่วย
4 การวิเคราะห์ราคางานคอนกรีต
5 การวิเคราะห์ราคางานดิน
6 การวิเคราะราคาก่อสร้างใต้น้ำ
7 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทั่วไป

จำนวน
-
+