MC for CM

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿180.00

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นหนังสือวิชาการ ผู้เขียนเพียงต้องการนำเสนอแนวคิดใหม่สำหรับจัดการงานก่อสร้าง เพื่อให้เป็นหนังสือที่อ่านแล้วเข้าใจความเป็นมาและหลักการของวิชาการ Managemnt Cockpit ตลอดจนการประยุกต์ไปใช้จัดการงานก่อสร้างอย่างง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
ผู้ที่สนใจในวิชา Managemnt Cockpit ตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด และไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นสถาปนิก หรือวิศวกร ขอให้เป็นผู้มีส่วนหรือหน้าที่ในโครงการที่ทำให้งานก่อสร้างลุล่วงไปใด้ก็สามารถได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ไม่เพียงแค่เพิ่มความรู้ความเข้าใจ หรือถึงขนาดนำไปประยุกต์ในการทำงานตามหน้าที่

สินค้าหมดแล้ว