ประสบการณ์งานช่าง

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿200.00

ราคาสมาชิก

฿200.00   ฿150.00

หนังสือเรื่อง”ประสบการณ์งานช่าง” นี้ผู้เขียนต้องการให้เป็นเอกสารสาระที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการก่อสร้างทุกระดับและผู้อ่านทั่วไปโดยได้รวบรวมประสบการณ์ในงานต่าง ๆ ที่ผ่านมารวมทั้งสิ่งที่ได้พบเห็นและได้ปฏิบัติจริงนำมาเรียบเรียงเป็นเรื่องต่าง ๆ ในหนังสือเล่มนี้เพื่อให้เป็นเกร็ดความรู้เชิงช่างซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้ผู้อ่านเกิดแนวคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป

จำนวน
-
+