แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง

2.51 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿100.00

ราคาสมาชิก

฿100.00   ฿75.00

แนวทางการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งตีพิมพ์ครั้งที่ 1 : มกราคม 2552 โดยคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ภายในเล่มมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ขอบเขตหน้าที่ของผู้บริหารงานก่อสร้าง การให้คำปรึกษา และแนะนำการทำงานแต่ละขั้นตอนของโครงการก่อสร้างอย่างครอบคลุมของโครงการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย
ทั้งนี้เพื่อให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการทำงานก่อสร้าง และเกิดความเข้าใจตรงกันในขั้นตอนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเพื่อป้องกันหรือลดปัญหาข้อขัดแย้งในการทำงานอีกด้วย ซึ่งผู้บริหารงานก่อสร้างสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับขอบเขตงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสมต่อไป

จำนวน
-
+