แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก

2.59 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿150.00

ราคาสมาชิก

฿150.00   ฿115.00

หนังสือแนวทางการตรวจสอบขั้นดินเพื่องานฐานราก ซึ่งรวบรวมความรู้และประสบการณืที่เกี่ยวกับงานสำรวจชั้นดินเพื่อเผยแพร่ให้วิศวกร ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในงานวิอศวกรรมโยธาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการสำรวจชั้นดิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการวางแผน ออกแบบและก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ อย่างปลอดภัยและประหยัด
หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจชั้นดิน ซึ่งรวมถึงเหตุผลและความจำเป็นในการสำรวจชั้นดิน วิธีการสำรวจชั้นดินที่เป็นที่นิยมในประเทศไทย การเก็บตัวอย่างดิน การทอสอบในที่ (In- situ Test) เป็นต้น

สินค้าหมดแล้ว