เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.00 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿600.00

ราคาสมาชิก

฿600.00   ฿450.00

หนังสือ “เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” นี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2524 ด้วยความตั้งใจว่าจะให้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย ไม่มีศัพท์ทางเทคนิคมากนัก ทุกคนสามารถอ่านแล้วเข้าใจได้ดี เพราะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กจริง ๆ โดยเขียนจากประสบการณ์เป็นหลัก แต่หลังจากพิมพ์หลายครั้งเข้าก็ได้เพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกินกว่าแนวคิดครั้งแรกไปพอสมควรอย่างไรก็ดีผู้เขียนได้พยายามบรรยายด้วยภาพให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งไหนเหมาะสมสิ่งไหนไม่เหมาะสม ควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
การอ่านหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียวย่อมไม่สามารถนำไปใช้ในทุกกรณีได้ เพราะในการก่อสร้างปัญหาต่าง ๆ จะเกิดขึ้นทุกวัน ย่อมไม่สามารถนำปัญหาทุกอย่างมาประมวลในหนังสือเพียงเล่มเดียวได้ ฉะนั้นผู้ปฏิบัติพึงค้นจากตำหรับตำราเล่มอื่นด้วย และต้องใช้ความสังเกต เหตุผล และวิจารณญาณของตนเองเป็นสำคัญ ผู้เขียนขอแนะนำหนังสือของ วสท. เล่มอื่น ๆ คือ “คู่มือการตรวจสอบคอนกรีต”, มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ซึ่งมีหลายเล่ม “อันตรายจากการก่อสร้างและวิธีป้องกัน” และ “การวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข” เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบกับหนังสือ “เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” ที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้ หวังว่าท่านผู้อ่านคงจะได้ประโยชน์พอสมควรจากหนังสือเล่มนี้

จำนวน
-
+