อันตรายจากการก่อสร้าง และวิธีป้องกัน

2.50 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿450.00

ราคาสมาชิก

฿450.00   ฿330.00

การก่อสร้างในประเทศไทยได้เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถทำการก่อสร้างอาคารสูงหลายสิบชั้นและห้องใต้ดินลึกมาก ๆ ได้ มีการใช้เทคนิคและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน แต่สิ่งที่ยังบกพร่องอยู่มากก็คือ การป้องกันอันตรายต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างได้ดีขึ้นกว่าเก่าพอสมควร โดยเฉพาะกับอาคารสูง จะเห็นว่ามีการหุ้มอาคารที่กำลังก่อสร้างอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันของและคนตกมีการใช้ปั้นจั่นชนิดมีแขนเดี่ยว และการแต่งกายของคนงานก็รัดกุมขึ้น มีการสวมหมวกแข็งและรองเท้าหุ้มส้นกันมากขึ้น แต่มาตรการในการป้องกันอันตรายดังกล่าวก็ยังไม่สมบูรณ์ และใช้กันเพียงบางงานเท่านั้น บางงานแทบจะไม่มีการป้องกันเลย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง “ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” ได้กำหนดมาตรฐานการป้องกันอันตรายนับตั้งแต่บุคคล นั่งร้าน และลิฟท์ขนของ เป็นต้น แม้ว่าเป็นกฎหมายที่จะต้องปฏิบัติตามแต่ก็ยังมีผู้ละเลยกันมาก ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเสมอ ทั้งที่ควรจะป้องกันได้หากปฏิบัติตามกฎหมาย เคยมีผู้ประมาณการสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการก่อสร้างว่าจะมีคนตายหนึ่งคนทุก ๆ มูลค่าของการก่อสร้าง 80 ล้านบาท เมื่อคิดทางด้านเศรษฐกิจแล้วแต่ละปีจะมีการสูญเสียอันเกิดจากอันตรายในการก่อสร้างนี้ปีละหลายสิบล้านบาท จึงควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบ และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะต้องตระหนักและเข้มงวดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้างให้มาก
หนังสือเล่มนี้ได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และได้ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง ๆ เพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างให้พยายามลดอันตรายแบบเดียวกันนี้ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ ในภาคผนวกจะเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยต่าง ๆ ที่ว่าด้วยความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

จำนวน
-
+