ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿180.00

ราคาสมาชิก

฿180.00   ฿135.00

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รวบรวมคำศัพท์เทคนิคทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังไว้ด้วยกัน แล้วจัดทำหนังสือ ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ออกมาเป็นผลงานของคณะกรรมการการปรับปรุงศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า และได้พิมพ์จำหน่ายมาเพื่อใช้งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นตำราประกอบการศึกษาของนิสิตนักศึกษามาเป็นระยะเวลาพอสมควร ในระหว่างนี่ได้คำศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมากคณะอนุกรรมการการปรับปรุงศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า วสท.ไดจัดทำหนังสือศัพท์วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังมาเผยแพร่ให้แก่นิสิตนักนึกษาต่อไป

จำนวน
-
+