วิศวกรรมปฐพี

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿400.00

ราคาสมาชิก

฿400.00   ฿300.00

หนังสือวิศวกรรมปฐพีเล่มนี้ มีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้อ่าน ซึ่งเป็นนักศึกษาในสขาวิศวกรรมโยธาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนวิศวกรโยธา ได้เพิ่มพูนความเข้าใจในรากฐานขอบวิชาทางด้านวิศวกรรมปฐพี นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังได้รวบรวมข้อมูลของชั้นดินอ่อนกรุงเทพสำหรับใช้ในการออกแบบฐานรากหรือออกแบบงานดินทั่วไปด้วย ข้อมูลเหล่านี้มีรากฐานมาจากงานวิจัยของนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย ซึ่งผู้เขียนเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในงานวิจัยเหล่านั้น

เนื้อหาบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานด้านปฐพีกลศาสตร์ บทที่ 5 เป็นความรู้เกี่ยวกับการไหลซึมของน้ำ บทที่ 6 บทที่ 7 ได้อธิบายเกี่ยวกับสมบัติทางด้านกำลังรับแรงเฉือนของทรายและดินเหนียวเพื่อใช้ตรวจเสถสียรภาพของมวลดินเหนียวและทราย ส่วนบทที่ 8 และบทที่ 9 ได้เสนอวิธีการวิเคราะห์ปริมาณการทรุดตัว และวิธีการวิเคราะห์อัตราการทรุดตัวของชั้นดินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการพิจารณาไขปัญหา

สินค้าหมดแล้ว