หลักพื้นฐาน การวิเคราะห์โครงสร้าง

2.47 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿350.00

หนังสือ “หลักพื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง (Fundamentals of Structural Analysis)”เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื้อใช้ประกอบการสอน วิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 ( Structural Analysis 1) สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดยธา ตามที่กำหนดดดยสภาวิศวกร โดยมีเนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนท ซึ้งเน้นเรื่องการหาแรงปฏิกิริยา การหาแรงภายใน และการหาการโก่งของตัวโครงสร้างการวิเคราะหืโครงสร้าง (คาน โครงข้อแข็งและโครงข้อหมุน)

จำนวน
-
+