วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน

2.46 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿1,000.00

ราคาสมาชิก

฿1,000.00   ฿750.00

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนมีเพิ่มขึ้นเป้นลำดับตามความเจริญเติบโตของชุมชนหากในแต่ละท้องที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านการกำจัดขยะมูลฝอยดีพอก็จะนำมาสู่ปัญหาของชุมชนในอนาคตได้ หนังสือ “วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน” ได้รวบรวมเนื้อหา ที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการขยะมูลฝอยเป็นอย่างดี ตั้งแต่ความรู้ทั้วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แหล่งกำเนิด องค์ประกอบ และการวิเคราะห์องค์ประกอบของมูลฝอย การคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยที่เชื่อมโยงกับการคาดการณ์ประชากร การจัดการมูลฝอยเชิงบูรณาการ ซึ่งรวมทั้งการนำมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ออกแบบ การเก็บขนมูลฝอย การคิดค่าบริการจัดการมูลฝอย และจัดการของเสียอันตราย ใว้อย่างครบถ้วน

จำนวน
-
+