รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿400.00

ราคาสมาชิก

฿400.00   ฿300.00

ผู้แต่ง
-
ISBN
-

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ในฐานะสมาคมวิชาชีพของวิศวกรทั่วประเทศถือเป็นนโยบายที่จะมีส่วนช่วยเหลือ และให้การสนับสนุนแก่สังคมในด้านที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพวิศวกรรมทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเกิดอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลจากงานวิศวกรรม คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธาทำหน้าที่นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ จ.นครราชสีมา เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ได้เกิดเหตุวิบัติภัยด้านวิศวกรรมโยธา คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธาได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้น ประกอบด้วยคณะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบในพื้นที่โดยมิได้มีจุดมุ่งหมายในการชี้ถูกชี้ผิดแก่ผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐทำหน้าที่นี้แล้ว แต่โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ มาวิเคราะห์หาสาเหตุทั้งในเชิงเทคนิค และในด้านจิตสำนึกในการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อที่สมาคมฯ จะได้นำข้อมูลสรุปเหล่านี้มาเผยแพร่แก่มวลสมาชิกวิศวกรโดยทั่วไป เพื่อเป็นอุทธาหรณ์และเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อีกในอนาคต

จำนวน
-
+

Additional information

ผู้แต่ง

ISBN