มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ

2.43 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿120.00

ราคาสมาชิก

฿120.00   ฿90.00

มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ โดยผ่านการเรียบเรียงจากมาตรฐาน AISC และได้ปรับปรุงสูตรต่างๆ ให้มีหน่วยเป็นระบบเมตริก เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงของวิศวกร และใช้หลักการออกแบบโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน เช่นเดียวกับมาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ พ.ศ. 2518 แต่ได้มีการปรับปรุงให้มีรายละเอียดทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐาน AISC พ.ศ. 2532 ซึ่งยังคงเป็นมาตรฐานสากลในการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณในปัจจุบัน ซึ่งภายในเล่มกล่าวถึงเนื้อหาเกี่ยว องค์อาคารรับแรงดึง, คานแผ่นเหล็กประกอบ, หน่วยแรงรวม, การก่อสร้างแบบวัสดุผสม เป็นต้น

จำนวน
-
+