มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿170.00

ราคาสมาชิก

฿170.00   ฿130.00

มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง เป็นมาตรฐานฉบับใหม่ที่มีเนื้อหาครบถ้วน โดยยึดแนวของ ACI 318-89 เป็นหลัก มีรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับ วิธีการคำนวณออกแบบที่มีความปลอดภัยเพียงพอและค่าความปลอดภัย ตลอดจนพฤติกรรมขององค์อาคารก่อนที่องค์อาคารจะเกิดวิบัติ จึงเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานฉบับนี้จะเป็นที่นิยมในหมู่วิศวกรผู้ออกแบบ และสถานศึกษา ตลาดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบข้อบัญญัติ ทั้งนี้เพื่อจะได้พัฒนาวิธีการคำนวณออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กให้ก้าวหน้าต่อไป

สินค้าหมดแล้ว