มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร

2.49 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿250.00

ราคาสมาชิก

฿250.00   ฿190.00

มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร เป็นมาตรฐานที่จัดทำขึ้นโดยมีเอกภาพที่กล่าวอ้างได้ นั่นคือ ผู้ร่วมจัดทำมาตรฐานประกอบด้วยกรรมการวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ใช้ และที่สำคัญ ผู้ผลิตลิฟต์และผู้แทนจำหน่ายลิฟต์ ได้มีเจตจำนงค์ที่แน่วแน่ผลักดันให้สำเร็จเป็นมาตรฐานที่จะใช้อ้างอิงก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแน่นอน

มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่อ้างอิงข้อเท็จจริงและสภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทย คณะทำงานฯ ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้วว่า อะไรที่กำหนดไว้เป็นข้อกำหนดที่ชัดเจน พร้อมกับมีทางเลือกที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมให้ไว้ด้วย เช่น ลิฟต์สำหรับคนพิการ ลิฟต์พนักงานดับเพลิง

คณะทำงานฯ ได้ตระหนักถึงมาตรฐานสากล นั่นคือมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน EN 81 (BS 5655) ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นที่ยอมรับทั่วไป คณะทำงานฯ จะได้พยายามรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงมาตรฐานเล่มนี้ในเวลาอันควร

จำนวน
-
+