มาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์

2.54 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿50.00

ราคาสมาชิก

฿50.00   ฿40.00

เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น จนทำผู้บริโภคหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากต้นทุนราคาต่ำกว่า และสามารถผลิตได้เองภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเล่มนี้ได้กล่าวในเนื้อหาอย่างละเอียดในการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ผู้ติดตั้ง และผู้ใช้งาน โดยการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน การติดตั้งและทดสอบที่ถูกวิธี และการใช้งานที่เหมาะสมถูกต้อง จึงกำหนดมาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการติดตั้งและทดสอบให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์

วสท. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างมาตรฐานระบบการใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงในยานยนต์ โดยความร่วมมือของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมการขนส่งทางบก กรมธุรกิจพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งร่วมกันร่างมาตรฐานแล้วเสร็จและจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สมอ. จนยอมรับมาตรฐานนี้และได้ลงนาม MoU ความร่วมมือด้านมาตรฐาน และได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่อไป ขอฝากว่ามาตรฐานเล่มบางๆเล่มนี้ที่อัดแน่นที่คลอดออกมานี้มีประโยชน์ทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยและเป็นประโยชน์กับท่านอย่างแน่นอน

จำนวน
-
+