มาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร พ.ศ 2555

2.51 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿280.00

ราคาสมาชิก

฿280.00   ฿210.00

ผู้แต่ง
คณะกรรมการรหัสต้นทุนก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2555
ISBN
978-616-396-012-2
ปีที่พิมพ์
ปรับปรุงครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2560

มาตรฐานนี้ได้มีการจัดกลุ่มเนื้อหาของรหัสต้นทุนให้สอดคล้องกับบัญชีแสดงปริมารและราคา (Bill of quantity,BOQ)สำหรับงานก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ราคาต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ วสท.หวังอย่างยิ่งว่า ผู้เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างจะได้นำหลักการและมาตรฐานรหัวต้นทุนก่อสร้างไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์ต้นทุน ราคาต่อหน่าวยและบริหารการเงิน

มาตรฐานฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 มีการปรับปรุงก้ไขที่สำคัญคือ

1.ในบทที่2 มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหา รหัสต้นทุนแบบ Standard Form of Cost Analysis โดย RICS, รหัสต้นทุนแบบ UNIFORMAT, รหัสต้นทุนแบบ UNIFORMAT II/ASTME 1557, รหัสต้นทุนแบบ MASTER FORMAT,มาตรฐานการวัดปริมาณงาน (Standard of Measuremant 7) และแนวทางการวัดปริมาณงาน และในบทที่ 3 มีปรับปรุงละเอียดให้เหมาะสมมากขึ้น

2.มีการปรังปรุงรหัสต้นทุนก่อสร้างในรหัสหมวดงานโครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างเหนือดิน เพื่อให้ใีความสอดคล้องกันยิ่งขึ้น

3.ในส่วนภาคผนวก ข ตัวอย่างการสร้างบัญชีปรมาณวัสดุและราคา (BOQ) พร้อมเพิ่มข้อแนะนำการประยุกต์ใช้งาน

ท้ายที่สุดคณะกรรมการร่างมาตรฐาน หวังป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างงานอาคาร พ.ศ.2555 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ การอ้างอิง และการพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพต่อไป และหากผู้ใช้มาตรฐานมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดส่งข้อเสนอแนะมาที่ วสท.จักขอบคุณยิ่ง

สินค้าหมดแล้ว