มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณโดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก

0 จาก 5
Add to Wishlist
ราคาปกติ

฿225.00

ราคาสมาชิก

฿225.00   ฿170.00

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณโดยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก ฉบับพิมพ์ปรับปรุงครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2551 โดยคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก โดยผ่านการทำเทคนิคพิจารณ์ การประชุมโต๊ะกลมร่วมกับวิศวกรและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณผ่านทางเว็บไซต์ วสท. ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ประกอบด้วย การแก้ไขคำผิด การเพิ่มรูปเพื่อช่วยความเข้าใจ และเพิ่มคำอธิบายเสริมอีก 2 บท เพื่อความสะดวกและเพิ่มความเข้าใจการใช้มาตรฐานฯ ให้มากยิ่งขึ้น

จำนวน
-
+